Vyberte stránku

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 5. 2019 Personální audit

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015

16.5. Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 5. 2019

10.4. Odpověď na žádost o poskytnutí informace – veřejná zeleň dle zák. č. 123/1998 Sb.

12.11.2018 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 30. 10. 2018

Zprávy o činnosti MP za roky 2014 – 2017

12.11.2018 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 30. 10. 2018

Úřední záznam MP ze dne 26. 1. 2018

8.10.2018 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 10. 09. 2018

8.10.2018 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 10. 09. 2018_příloha

27.8.2018 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 21. 08. 2018

27.8.2018 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 21. 08. 2018_příloha

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 30. 08. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 29. 11. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 13. 10. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 13. 09. 2017

Odpověď II na žádost o poskytnutí informace ze dne 30. 08. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 30. 08. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 17. 8. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 14. 7. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 7. 7. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí infornace ze dne 19. 06. 2017

Prodloužení lhůty k žádosti o poskytnutí informace ze dne 19. 6. 2017

Odpověď na stížnost ze dne 16. 6. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 27. 4. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 24. 4. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 3. 4. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 21. 2. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 21. 2. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 9. 12. 2016