Vyberte stránku

Rada města

Volební období 2022-2024

Rada města Ralsko

Je výkonným orgánem obce v samostatné působnosti; v oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon její pravomoc je vyjádřena v ust. § 102 zákona č. 128/2000., o obcích, v platném znění, radě města je mj. vyhrazeno vydávat nařízení města, Rada města se ke svým schůzím schází podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Ze schůze je pořizován zápis. Usnesení rady je u městského úřadu k nahlédnutí dle zákona o obcích. Podrobnosti o jednání rady města jsou upraveny jednacím řádem.

Odkazy

Usnesení Rady města v r. 2023
Usnesení Rady města v r. 2022
Usnesení Rady města v r. 2021
Usnesení Rady města v r. 2020
Usnesení Rady města v r. 2019
Usnesení Rady města v r. 2018
Usnesení Rady města v r. 2017

Kontakty

Ing. Miloslav Tůma, uvolněný starosta, tel.: 487 898 122, e-mail: starosta@mestoralsko.cz

PhDr. Jaroslav Hanka, uvolněný místostarosta, tel.: 487 898 126, e-mail: hanka@mestoralsko.cz

Mgr. Šárka Kalvová, neuvolněná místostarostka, tel.: 487 898 126, e-mail: kalvova@mestoralsko.cz

René Nesvadba, radní

Ing. Jan Kocourek, radní