Vyberte stránku

Naučné stezky

Naučné stezky

Naučná stezka – BITVY 1866 U KUŘÍVOD A MNICHOVA HRADIŠTĚ

Na památku padlých vojáků v Prusko-rakouské válce v r. 1866,byly na jednotlivých bojištích v ČR postaveny pomníčky. Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 byly vybudovány naučné stezky na bojištích.

 

Naučná stezka BITVY 1866 U KUŘÍVOD A MNICHOVA HRADIŠTĚ je vhodná i pro cyklisty. Délka této naučné stezky je 34 km.-základní trasa . 20 km.odbočka Mimoń-Osečná, 28,5 km-Osečná-Mnichovo Hradiště. Stezka začíná v Mimoni „Boží hrob“ vede přes bojiště u Kuřívod(kostel,centrální pomník,lesní okraj u silnice na Mnichovo Hradiště), Ševčín, Klášter Hradiště n.J. u potoka, Klášter Hradiště n. J. u kostela, Mnichovo Hradiště zámek, Mnichovo Hradiště kostel, Boseň u hradu.

11 zastávek s informačními tabuli (jsou dvojjazyčná – český a německý) Vám dovolí nahlédnout do historických události Prusko-rakouské války roku 1866.

Okres:Česká Lípa,Mladá Boleslav

Typ aktivity:Cykloturistika, Za poznáním

Doporučujeme pro: Mladé a aktivní, Sportovní rodiny, Zvídavé rodiny, Starší a pokročilé

SRÁŽKA U KUŘÍVOD 26.ČERVNA 1866

Předvoj pruské Labské armády postupoval 26.června 1866 od Mimoně na Mnichovo Hradiště. Eskadrona pruského husarského pluku č.7 narazila v blízkosti Kuřívod na dvě čety rakouského husarského pluku č.2. Po ústupu rakouských husarů dorazila na bojiště i pruská pěchota,která ihned zaútočila na Kuřívody,odkud ustoupily i dvě čety rakouského pěšího pluku č.38. Tyto dvě čety vzápětí obdržely rozkaz, znovu zaútočit proti městu,ale pruskou přesilou byl útok zastaven.Další úspěšný výpad provedli Prusové a směřoval na rakouská postavení u lesa v Jezové.Odpoledne v tomto lese zaútočil rakouský prapor polních myslivců č. 32 na pruské jednotky,ale útok skončil opět nezdarem.

Rakušané v této první větší srážce ztratili celkem 12 důstojníků,264 mužů a 13 koni.Prusové odečetli se svého stavu 3 důstojníky 46 mužů a 8 koní.Boj o Kuřívody si vyžádal také dvě civilní oběti.

Tito odpočívají na vojenském hřbitově v Kuřívodech a v hrobech podél silnice a v lese do Mnichova Hradiště.

Příčiny porážky Rakouska
I když nový typ pruské pušky nebyl jedinou a snad ani tou nejpodstatnější mezi příčinami rakouské porážky-zvážíme-li chyby diplomatické,boj na dvou frontách,nepřipravenost a chyby ve vyšším veleni armády,nedostatečné využití železnice,chyby v manévrování a taktice,pruskou vojenskou kázeň a na rakouské straně finanční problémy s šetřením na nesprávném místě,přece co do počtu raněných při rakouském systému bodákového útoku to byl pro zdravotnickou službu faktor téměř katastrofální. Nic na tom nezměnila skutečnost, že Rakousko mělo dokonalejší jezdectvo a dělostřelectvo a že vyhrálo na italské frontě.Šetření v Rakousku se projevilo i tak,že zatímco v Prusku bylo r.1866 pro armádu určeno 40% ze státního rozpočtu, v Rakousku to bylo jen 18,6%. Stojí za to zvážit i skutečnost, že jedna zadovka, které potřebovalo tehdy Rakousko asi 250 až 300 tisíc, stála-podle typu 25 až 30 zlatých. Některé typy byly při sériové výrobě lacinější. Válka byla ukončena politickým jednáním mezi pruskou a rakouskou vládou,  které zprostředkovala Francie, obávající se dalšího možného vývoje války. Rakouská Jižní armáda pod vedením arcivévody Albrechta sice porazila Itálií v bitvě u Custozzy a v námořní bitvě u Lissy, přesto na základě mírové dohody muselo Rakousko vrátit Benátsko Itálii a Prusku-Holštýnsko. Prusko pak nastoupilo cestu k sjednocení Německa a v letech 1870 až 1871 se odvděčilo Francii válkou.

http://www.1866.cz/

Naučná stezka – HORNÍCH VSÍ


Naučná stezka HORNÍCH VSÍ Ralsko-Náhlov s šestí informačními tabuli(dvojjazyčná – český, německý).
Volna trasa vede po hlavní silnici do vsí, zatím k nově zrekonstruovanému kamennému mostku.Tabule informují o historii Horních vsí(Oberdörfer),o blízkém přírodním úkazu,Čertově zdi,o vystěhovalectví do Brazílie,o místním učitelovi Josefu Klausovi,o původních okolních hříbárnách, ze kterých se mnohdy dochovaly už jen torza kamenných zdi.Tyto hříbárny patřily hraběcímu rodu Hartigů.
Okres: Česká Lípa, Ralsko-Náhlov
Typ aktivity: Pěší turistika, Za poznáním
Doporučujeme pro: Zvídavé rodiny, Starší a pokročilé.