Vyberte stránku

Úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Města Ralsko podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Elektronická úřední deska je umístěna  na stěně parkoviště mezi budovami MěÚ Ralsko a Místním centrem Ralsko, Kuřívody 701. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se města. Fyzická úřední deska (papírová podoba) již není používána a je plně nahrazena elektronickou úřední deskou.

Upozornění: Na Úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do Archivu úřední desky.

Archiv úřední desky není úplně přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně.

Datum vystavení Datum stažení Název Zdroj Typ
19. 7. 2024 Zápis a usnesení z 9. schůze Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
18. 7. 2024 5. 8. 2024 ÚD č. 80/2024 – záměr města změnit nájemní smlouvu č. 2019/10 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
18. 7. 2024 5. 8. 2024 ÚD č. 79/2024 – Záměr města změnit nájemní smlouvu č. 2019/5 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
17. 7. 2024 2. 8. 2024 ÚD č. 78/2024 – Záměr města změnit nájemní smlouvu č. 2019/7 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
3. 7. 2024 ÚD č. 77/2024 – Závěrečný účet Města Ralsko za rok 2023 Město Ralsko Rozpočet a finance
3. 7. 2024 3. 8. 2024 ÚD č. 76/2024 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Ralsko za rok 2023 Město Ralsko Rozpočet a finance
3. 7. 2024 ÚD č. 75/2024 – Rozpočtová změna č. 1/2024 Město Ralsko Rozpočet a finance
3. 7. 2024 19. 7. 2024 ÚD č. 74/2024 – Veřejná vyhláška – uložení písemnosti – město Doksy Město Ralsko Informace pro občany
28. 6. 2024 ÚD č. 73/2024 – Zápis a Usnesení z konání 3. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
28. 6. 2024 ÚS Ralsko – Z125 Kuřívody Město Ralsko Územní plán města Ralsko
27. 6. 2024 21. 8. 2024 ÚD č. 72-2024 – Veřejná vyhláška – Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 6 Územního plánu Ralsko Ostatní úřady Informace pro občany, Informace z městského úřadu, Územní plán města Ralsko
27. 6. 2024 ÚD č. 71-2024 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – bolševník Ostatní úřady Informace pro občany
20. 6. 2024 8. 7. 2024 ÚD č. 70/2024 – Záměr města prodat nemovitý majetek – ppč. 88/12, 96, 97 a 98 (včetně staveb) k. ú. Kuřívody Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
18. 6. 2024 26. 6. 2024 ÚD č. 69/2024 – Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Informace pro občany
17. 6. 2024 4. 7. 2024 Zápis a usnesení z 8. schůze Rady města Ralsko konané dne 12. 6. 2024 Město Ralsko Usnesení Rady města
10. 6. 2024 30. 8. 2024 ÚD č. 68/2024 – VŘ – ředitel/ka ZUŠ V. Snítila Mimoň Ostatní úřady Informace z městského úřadu
10. 6. 2024 22. 6. 2024 ÚD č. 67/2024 – VŘ na pozici ředitel/ka p. o. Zahradnictví Mimoň Ostatní úřady Informace z městského úřadu
5. 6. 2024 12. 6. 2024 Zápis a usnesení z konání 7. schůze Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
3. 6. 2024 ÚD č. 65/2024 – Mikroregion Podralsko – Oznámení o zveřejnění Mikroregion Podralsko Informace pro občany
3. 6. 2024 19. 6. 2024 ÚD č. 66/2024 – Záměr města změnit nájemní smlouvu č. 2019/9 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
31. 5. 2024 3. 7. 2024 ÚD č. 64/2024 – Návrh závěrečného účtu města za rok 2023 Město Ralsko Rozpočet a finance
31. 5. 2024 17. 6. 2024 ÚD č. 63/2024 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ostatní úřady Informace pro občany
29. 5. 2024 Město Doksy – výběrové řízení na obsazení místa – referenta/ky projektů a investic Ostatní úřady Informace pro občany
29. 5. 2024 14. 6. 2024 ÚD č. 62/2024 – Záměr města převést IS v Náhlově Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
24. 5. 2024 29. 5. 2024 Zápis a usnesení ze 6. schůze Rady města Ralsko konané dne 14. 5. 2024 Město Ralsko Usnesení Rady města
22. 5. 2024 8. 6. 2024 ÚD č. 61/2024 – Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Městský úřad Ralsko Informace z městského úřadu
20. 5. 2024 5. 6. 2024 ÚD č. 60/2024 – VV – OOP – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ostatní úřady Informace z městského úřadu
17. 5. 2024 4. 6. 2024 ÚD č. 59/2024 – Záměr města – směna s doplatkem nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
17. 5. 2024 4. 6. 2024 ÚD č. 58/2024 – Záměr města – nabídka pronájmu nemovitého majetku – parkování vozidel Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
17. 5. 2024 4. 6. 2024 ÚD č. 57/2024 – Záměr města – nabídka pronájmu nemovitého majetku – skladování dřevní hmoty Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
17. 5. 2024 4. 6. 2024 ÚD č. 56/2024 – Záměr města změnit nájemní smlouvu č. 2019/8 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
15. 5. 2024 31. 5. 2024 ÚD č. 55/2024 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – lesnický den Ostatní úřady Informace pro občany
14. 5. 2024 8. 6. 2024 ÚD č. 55/2024 A – Svolání prvního zasedání okrskové volební komise Městský úřad Ralsko Informace z městského úřadu
13. 5. 2024 29. 5. 2024 ÚD č. 54/2024 – Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou – Bolševník Ostatní úřady Informace pro občany
10. 5. 2024 27. 5. 2024 ÚD č. 53/2024 – VV – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na PK Ostatní úřady Informace z městského úřadu
6. 5. 2024 22. 5. 2024 ÚD č. 52/2024 – VV – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na PK Ostatní úřady Informace z městského úřadu
3. 5. 2024 20. 5. 2024 ÚD č. 51/2024 – Vyjádření – poskytnutí informací dle zákona č. 106-1999 sb. Městský úřad Ralsko Informace pro občany
3. 5. 2024 20. 5. 2024 ÚD č. 50/2024 – Vyjádření – poskytnutí informací dle zákona č. 106-1999 sb. Městský úřad Ralsko Informace pro občany
2. 5. 2024 30. 5. 2024 ÚD č. 49/2024 – Výběrové řízení k obsazení pracovní pozice – strážník městské policie Město Ralsko Personální výběrová řízení
30. 4. 2024 31. 5. 2024 ÚD č. 48/2024 – Porovnání kalkulace Město Ralsko Město Ralsko Informace pro občany
30. 4. 2024 31. 5. 2024 ÚD č. 47/2024 – Porovnání kalkulace SVS a. s. Ostatní instituce Informace pro občany
29. 4. 2024 15. 5. 2024 ÚD č. 46/2024 – Zápis a Usnesení z konání 2. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
29. 4. 2024 17. 5. 2024 ÚD č. 45/2024 – Záměr města – prodej nemovitého majetku – adresný záměr pro ČEZ Distribuce, a. s. Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
26. 4. 2024 27. 5. 2024 ÚD č. 44 – 2024 – veřejná vyhláška – daňový řád Ostatní úřady Informace pro občany
23. 4. 2024 9. 5. 2024 ÚD č. 43/2024 – Oznámení o zveřejnění – návrh bezpečnostního programu prevence závažné havárie pro objekty v areálu Stálé trhací jámy Ralsko – Kuřívody Ostatní úřady Informace pro občany
19. 4. 2024 7. 6. 2024 ÚD č. 41/2024 – Informace o počtu a sídle volebních okrsků Město Ralsko Informace pro občany
19. 4. 2024 7. 5. 2024 ÚD č. 42/2024 – Záměr města změnit nájemní smlouvu č. 2019/3 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
17. 4. 2024 6. 5. 2024 ÚD č. 40/2024- Záměr prodeje nemovitého majetku – část pozemku p. č. 24/1 k. ú. Náhlov Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
17. 4. 2024 6. 5. 2024 ÚD č. 39/2024 – Záměr prodeje nemovitého majetku – část pozemku p. č. 24/1 k. ú. Náhlov Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
16. 4. 2024 24. 4. 2024 ÚD č. 38/2024 – Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Informace pro občany
16. 4. 2024 8. 6. 2024 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna do 7. června 2024 Ostatní úřady Informace z městského úřadu
12. 4. 2024 13. 5. 2024 ÚD č. 37/2024 – veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2024 Ostatní úřady Informace pro občany
10. 4. 2024 7. 5. 2024 ÚD č. 36/2024 – VŘ – město Ralsko – Domovník preventista Město Ralsko Personální výběrová řízení
10. 4. 2024 7. 5. 2024 ÚD č. 35/2024 – VŘ – město Ralsko – Peer asistent participace Město Ralsko Personální výběrová řízení
10. 4. 2024 29. 4. 2024 ÚD č. 34/2024 – Záměr města prodat nemovitý majetek – část ppč. 88/19 k. ú. Kuřívody Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
10. 4. 2024 29. 4. 2024 ÚD č. 33/2024 – Záměr města prodat nemovitý majetek – část ppč. 80/1 k. ú. Kuřívody Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
10. 4. 2024 29. 4. 2024 ÚD č. 32/2023 – Záměr města odprodat nemovitý majetek – chodba čp. Kuřívody 510 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
8. 4. 2024 24. 4. 2024 ÚD č. 31/2024 – VV – OOP – stanovení přechodné úprav na PK Ostatní úřady Informace z městského úřadu
8. 4. 2024 24. 4. 2024 ÚD č. 30/2024 – VV – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na PK Ostatní úřady Informace z městského úřadu
5. 4. 2024 17. 4. 2024 Zápis a usnesení z konání 4. schůze Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
28. 3. 2024 29. 4. 2024 ÚD č. 29/2024 – Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Ostatní úřady Informace pro občany
27. 3. 2024 21. 4. 2024 ÚD č. 28/2024 – Dražební vyhláška – elektronická dražba movitých věcí Ostatní úřady Informace pro občany
22. 3. 2024 14. 5. 2024 VŘ – Město Doksy – Referent(ka) projektů a investic Ostatní úřady Informace z městského úřadu
22. 3. 2024 31. 5. 2024 VŘ – Sociální služby města Doksy – všeobecná sestra Ostatní instituce Informace z městského úřadu
20. 3. 2024 5. 4. 2024 ÚD č.27/2024- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2023 Mikroregion Podralsko Informace pro občany
20. 3. 2024 4. 4. 2024 ÚD č. 26/2024 – Záměr města – prodej nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
20. 3. 2024 5. 4. 2024 ÚD č. 25/2024 – Záměr města – změnit nájemní smlouvu č. 2019/2 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
20. 3. 2024 4. 4. 2024 ÚD č. 24/2024 – Záměr města – prodej nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
13. 3. 2024 29. 3. 2024 ÚD č. 23/2024 – Dražební vyhláška – Exekutorský úřad Šumperk Ostatní úřady Informace pro občany
13. 3. 2024 20. 3. 2024 Zápis a usnesení z 3. schůze Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
12. 3. 2024 28. 3. 2024 ÚD č. 22/2024 – Nařízení Státní veterinární správy – změny mimořádných veterinárních opatření Ostatní úřady Informace pro občany
12. 3. 2024 28. 3. 2024 ÚD č. 21/2024 – Nařízení Státní veterinární správy – změna mimořádných veterinárních opatření Ostatní úřady Informace pro občany
28. 2. 2024 15. 3. 2024 ÚD č. 20/2024 – VV – OOP – povolení regulace vlka obecného a jeho kříženců Ostatní úřady Informace z městského úřadu
28. 2. 2024 15. 3. 2024 ÚD č. 19/2024 – VV – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – smíšená cyklostezka Ostatní úřady Informace z městského úřadu
27. 2. 2024 14. 3. 2024 ÚD č. 18/2024 – Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Meandry Ploučnice u Mimoně 2024-2033 Ostatní úřady Informace pro občany
27. 2. 2024 30. 3. 2024 Konkurzní řízení – vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy – Město Jablonné v Podještědí Ostatní úřady Informace pro občany
26. 2. 2024 26. 3. 2024 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – REFERENT(KA) PROJEKTŮ A INVESTIC – Město Doksy Ostatní úřady Informace pro občany
19. 2. 2024 5. 3. 2024 ZÁPIS A USNESENÍ z 2. schůze Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
19. 2. 2024 4. 3. 2024 ÚD č. 17/2024- záměr města – nabídka prodeje nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
14. 2. 2024 15. 3. 2024 ÚD č. 16/2024 – Výzva k odstranění silničního vozidla (vraku) Městský úřad Ralsko Informace pro občany, Informace z městského úřadu
14. 2. 2024 29. 2. 2024 ÚD č. 15/2024 – Adresný záměr města – prodej nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
12. 2. 2024 28. 2. 2024 ÚD č. 14/2024- Zápis a usnesení z 1. konání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
1. 2. 2024 15. 2. 2024 ÚD č. 13/2024 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ostatní úřady Informace pro občany
31. 1. 2024 15. 2. 2024 Nabídka zaměstnání – Věznice Stráž pod Ralskem Ostatní instituce Informace pro občany
31. 1. 2024 15. 2. 2024 Výběrové řízení na obsazení místa „investiční a projektový/á referent/ka“ – Město Doksy Ostatní úřady Informace pro občany
29. 1. 2024 12. 2. 2024 ÚD č. 12/2024 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ostatní úřady Informace pro občany
25. 1. 2024 30. 1. 2024 Zápis a usnesení z 1. schůze Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
24. 1. 2024 1. 2. 2024 ÚD č. 11/2024 – Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Informace z městského úřadu
24. 1. 2024 9. 2. 2024 ÚD č. 10 – Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ostatní úřady Informace pro občany
24. 1. 2024 9. 2. 2024 ÚD č. 9/2024 – Záměr města – pronájem nemovitého majetku část ppč. 697/1 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
24. 1. 2024 13. 2. 2024 ÚD č. 8/2024 – Záměr města – změna nájemní smlouvy č. 2019/01 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
24. 1. 2024 9. 2. 2024 ÚD č. 7/2024 – Záměr města – změna nájemní smlouvy č. 2020/11 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
24. 1. 2024 9. 2. 2024 ÚD č. 6/2024 – Záměr města – změna nájemní smlouvy č. 2020/13 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
24. 1. 2024 9. 2. 2024 ÚD č. 5/2024 – Záměr města – změna nájemní smlouvy č. 2010/2 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
24. 1. 2024 9. 2. 2024 ÚD č. 4/2024 – Záměr města – pronájem nemovitého majetku část ppč. 697/1 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
11. 1. 2024 12. 2. 2024 ÚD č. 3/2024- VV – Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ostatní úřady Informace pro občany
9. 1. 2024 25. 1. 2024 ÚD č. 2/2024 – Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Město Ralsko Informace z městského úřadu
3. 1. 2024 19. 1. 2024 ÚD č. 1/2024-Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-problematičtí jedinci vlka Ostatní úřady Informace pro občany
27. 12. 2023 17. 1. 2024 Zápis a usnesení z 19. schůze Rady města Ralsko konané dne 21. 12. 2023 Město Ralsko Usnesení Rady města
21. 12. 2023 31. 12. 2023 ÚD č. 138/2023 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ostatní úřady Informace pro občany
20. 12. 2023 ÚD č. 137/2023- Mikroregion Podralsko- Oznámení o zveřejnění Mikroregion Podralsko Informace pro občany
20. 12. 2023 5. 1. 2024 ÚD č. 136/2023- Veřejná vyhláška- Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a zveřejnění úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraj Ostatní úřady Informace pro občany
19. 12. 2023 31. 12. 2023 ÚD č. 135/2023 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ostatní úřady Informace pro občany
18. 12. 2023 3. 1. 2024 ÚD č. 134/2023 – Zápis a usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
15. 12. 2023 ÚD č. 133/2023 – Rozpočtová změna č. 5/2023 Město Ralsko Rozpočet a finance
15. 12. 2023 ÚD č. 132/2023- Schválený rozpočet 2024 Město Ralsko Rozpočet a finance
11. 12. 2023 27. 12. 2023 ÚD č. 131/2023 – Záměr města – prodej části pozemku p. č. 347 a p. č. 349 k. ú. Ploužnice pod Ralskem Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
6. 12. 2023 22. 12. 2023 ÚD č. 130/2023 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Ostatní úřady Informace z městského úřadu
5. 12. 2023 14. 12. 2023 ÚD č. 129/2023 – Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Informace pro občany, Informace z městského úřadu
5. 12. 2023 Zápis a usnesení z 18. schůze Rady města Ralsko konané dne 29. listopadu 2023 Město Ralsko Usnesení Rady města
30. 11. 2023 5. 1. 2024 ÚD č. 128/2023 – Dražební vyhláška – elektronická dražba movitých věcí Ostatní úřady Informace pro občany
25. 11. 2023 21. 12. 2023 ÚD č. 127/2023 – Mikroregion Podralsko Návrh rozpočtu 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2026 Návrh Mikroregion Podralsko Informace pro občany
22. 11. 2023 11. 1. 2024 ÚD č. 126/2023 – Zřízení technických služeb – nabídka pracovních pozic – Město Doksy Ostatní úřady Informace pro občany
21. 11. 2023 31. 12. 2023 Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí Ostatní úřady Informace pro občany
15. 11. 2023 15. 12. 2023 ÚD č. 125/2023 – Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Kokořínsko – Máchův kraj na období 2024-2033 Ostatní instituce Informace pro občany
14. 11. 2023 15. 12. 2023 ÚD č. 124/2023 – Návrh rozpočtu 2024 Město Ralsko Rozpočet a finance
14. 11. 2023 25. 11. 2023 Zápis a usnesení ze 17. schůze Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
1. 11. 2023 16. 11. 2023 ÚD č. 123/2023 – Adresný záměr města uzavřít kupní smlouvu na bytovou jednotku na Ploužnici – vchod 336 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
1. 11. 2023 16. 11. 2023 ÚD č. 122/2023 – Adresný záměr města uzavřít kupní smlouvu na bytovou jednotku na Ploužnici – vchod 337 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
1. 11. 2023 16. 11. 2023 ÚD. č. 121/2023 – Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou Ostatní úřady Informace pro občany
30. 10. 2023 15. 11. 2023 ÚD č. 120/2023 – Zápis a usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města konaném dne 25. 10. 2023 Městský úřad Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
11. 10. 2023 16. 11. 2023 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Informace pro občany
5. 12. 2022 15. 12. 2023 ÚD č. 168/2022 – Zápis a usnesení z 1. zasedání po ustavujícím Zastupitelstvu města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
5. 12. 2022 21. 12. 2023 ÚD č. 167/2022 – Záměr města – prodej nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích