Vyberte stránku

Zájmové kroužky Místního centra Ralsko

Místní centrum nabízí pro dětí kroužky, zaměřené na kreativní činnost, na sport, výuku anglického jazyka, doučování nebo na počítačovou techniku. Zájmové kroužky vedou kvalifikovaní odborníci. Zájmové kroužky probíhají v Místním centru v Kuřívodech a v Klubovně na Ploužnici. Činnost zájmových kroužků bude probíhat pouze po dobu školního roku. Děti se přihlašují do kroužků prostřednictvím přihlášek, které jsou podepsané rodiči a odevzdané vedoucímu Místního centra. Zájmové kroužky pro děti jsou bez finanční spoluúčasti rodičů a jsou pro děti od 6 let, mladší děti pouze v doprovodu rodičů.

Zájmové kroužky – pro děti v Místním centru v Kuřívodech

Pondělí     17.00 – 19.00 hod.     Tenisový kroužek

Středa      
17.00 – 18.00 hod.      Doučovací kroužek angličtiny   


Středa     
  15.30 – 17.00 hod.       Výtvarný kroužek
                   15.00 – 17.30 hod.      Logopedie ( škola)
                   15.30 – 17.00 hod.      Setkávání seniorů

Čtvrtek       15.30 – 17.00 hod.      Kroužek výuky práce na PC 
                    17.00 – 19.00 hod.     Tenisový kroužek

Klubovna – Sportovní areál Ploužnice

pondělí        16.00 – 18.00 hod.       Taneční kroužek ZUMBA

úterý            17.00 – 19.00 hod.       Doučovací kroužek
                     17.00 – 19.00 hod.       Fotbalový kroužek
                     15.30 – 17.00 hod.       Výtvarný kroužek

středa          16.00 – 18.00 hod.       Taneční kroužek  Zumba

čtvrtek          16.00 – 18.00 hod.        Doučovací kroužek 
                      17.00 –  18.00 hod.       Klub seniorů
                      17.00 – 19.00 hod.        Fotbalový kroužek

pátek             16.00 – 18.00 hod.        Turistický kroužek

Správce p. J. Šveňha Tel.: 722 137 706

Místní  centrum stále nabízí občanum města volno-časový program pro děti a maminky s dětmi každé pondělí a čtvrtek od 15.00 hod.
Setkávání seniorů, Pořádání výstav, Kurz základů a práce na PC pro seniory, Nabídka- kompletní péče o nohy.