Vyberte stránku

Zájmové kroužky Místního centra Ralsko

Místní centrum nabízí pro dětí kroužky, zaměřené na kreativní činnost, na sport, výuku anglického jazyka, doučování nebo na počítačovou techniku. Zájmové kroužky vedou kvalifikovaní odborníci. Zájmové kroužky probíhají v Místním centru v Kuřívodech a v Klubovně na Ploužnici. Činnost zájmových kroužků bude probíhat pouze po dobu školního roku. Děti se přihlašují do kroužků prostřednictvím přihlášek, které jsou podepsané rodiči a odevzdané vedoucímu Místního centra. Zájmové kroužky pro děti jsou bez finanční spoluúčasti rodičů a jsou pro děti od 6 let, mladší děti pouze v doprovodu rodičů.

Zájmové kroužky – pro děti v Místním centru v Kuřívodech

Kroužek výtvarné výchovy a ručních prací – středa     15:30 – 17:00
Logopedie (škola)                                           – středa    15:00 – 17:30
Kroužek výuky základu práce na PC            – pondělí   15:30 – 17:00
Doučovací kroužek angličtiny                       – pondělí   17:00 – 18:00
Klub seniorů                                                    – středa   15:30 – 17:00

Klubovna – Sportovní areál Ploužnice

Fotbalový kroužek                                         – pondělí, středa    15:00 – 17:00
Taneční kroužek                                             – středa, pátek       16:00 – 18:00
Doučovací kroužek                                        – pondělí                15:30 – 18:00
Taneční ZUMBA (DOSPĚLÉ)                         – pondělí, čtvrtek   18:00 – 19:00
Klub seniorů                                                   – čtvrtek                 14:00 – 17:30

 

Místní  centrum stále nabízí občanům města volno-časový program pro děti a maminky s dětmi každé pondělí a čtvrtek od 15.00 hod.,Setkávání seniorů, Pořádání výstav, Kurz základů a práce na PC pro seniory, Nabídka- kompletní péče o nohy.