Vyberte stránku

Odpadové hospodářství

Dokumenty města na úseku odpadového hospodářství:

1.) Plán odpadového hospodářství města Ralsko včetně jeho vyhodnocení:

POH obce Ralsko 2017 – 2026

POH obce Ralsko – vyhodnocení 2018

POH obce Ralsko – vyhodnocení 2019

POH obce Ralsko – vyhodnocení 2020

2.) Sběrný dvůr:

Pravidla-pro-obsluhu-SD

Provozní doba sběrného dvora – změna

3.) Výkaz EKO KOM, a. s. (příjem města z odpadového hospodářství, náklady na likvidaci a využití odpadů, způsob sběru odpadů apod.):

Dotazník 2020

Dotazník 2021

Dotazník 2022

Dotaznik 2023

4.) Ostatní:

Příloha Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021: Stanoviště a počet zvláštních sběrných nádob na oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu