Vyberte stránku

Akční plán rozvoje města

Akční plán města Ralsko na léta 2013 – 2015, včetně priorit s výhledem do roku 2020 je k nahlédnutí v tištěné podobě na MěÚ Ralsko na úseku rozvoje města a ve formátu PDF.

Akční plán rozvoje města