Vyberte stránku

Nabízíme

Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku, jehož součástí je informační centrum a Pošta Partner,jsou organizační složkou města Ralska. Kulturní zařízení se zabývá kulturním děním ve městě: zájmové aktivity dětí, městské akce, kluby seniorů, obecenstva.Propagujeme naše i okolní kulturní akce. Provozujeme informační centrum. Nabízíme možnost pronájmu prostor v Místním centru.

 

      cizí   vlastní
název   poč. míst Kč/hod Kč/den Kč/hod
           
počítačová učebna I. patro 10 200,- Kč 1.000,- Kč 100,- Kč
           
velká klubovna II. patro 25 200,- Kč 1.000,- Kč 100,- Kč

Poznámka:
Cena je stanovena včetně DPH.
Cizí – Kč/den = u pronájmu minimálně na dva dny.
U organizací zřízených městem se poplatek nevybírá.
U organizací v nichž je město členem se poplatek nevybírá.
U akcí řešící volnočasové aktivity dětí, mládeže a organizací v rámci města Ralsko – se poplatek nevybírá.

Výjimky určuje Rada města na základě podané žádosti.

Tento cenový výměr byl schválen Radou města dne 12.11.2012 a je účinný od 1.12.2012