Vyberte stránku

Sociální záležitosti

Terénní sociální služby

Posláním terénní sociální služby v Ralsku je pomáhat osobám žijícím na území Ralska, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit sami vlastními silami. Jde zejména o předcházení a snižování míry sociálního vyloučení, zadluženosti, nezaměstnanosti a chudoby.

Cílem služby je monitorovat a vyhledávat tyto osoby a minimalizovat rizika jejich způsobu života a pomoci jim dosáhnout příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

V případě potřeby se obracejte na naše terénní sociální pracovnice:

Bc. Jana Srbová, kancelář: Ploužnice 353/1, tel.: 774 646 280, 777 646 405, e-mail: srbova@mestoralsko.cz

Provozní doba sociálních služeb:

Pondělí – pátek od 8:00-15:00 hodin (pátek po telefonické domluvě)

Změněno                            Název a anotace

20. 4. 2017                           Registrace projektů TSS a APK

8. 4. 2016                             Terénní-sociální-služba-v-Ralsku

27. 4. 2021                           TSP – nabídka + kontakt

Standardy kvality sociálních služeb – terénní programy MěÚ Ralsko 2019

Související odkazy

Asistenti prevence kriminality a komunitní práce ve městě Ralsko