Vyberte stránku

Sociální záležitosti

Terénní sociální služby

Posláním terénní sociální služby v Ralsku je pomáhat osobám žijícím na území Ralska, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit sami vlastními silami. Jde zejména o předcházení a snižování míry sociálního vyloučení, zadluženosti, nezaměstnanosti a chudoby.

Cílem služby je monitorovat a vyhledávat tyto osoby a minimalizovat rizika jejich způsobu života a pomoci jim dosáhnout příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

V případě potřeby se obracejte na naše terénní sociální pracovnice:

Jana Srbová, kancelář: Ploužnice 353/1, tel.: 774 646 280    e-mail: srbova@mestoralsko.cz
Margita Loosová, kancelář: Ploužnice 349/4, tel.: 777 646 405, e-mail: loosova@mestoralsko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí – pátek: 8:00 – 15:00 hodin

Změněno                            Název a anotace

20. 4. 2017                           Registrace projektů TSS a APK

8. 4. 2016                              TSS v Ralsku

8. 4. 2016                              TSS – Kontakty

Standardy kvality sociálních služeb – terénní programy MěÚ Ralsko

Související odkazy

Asistenti prevence kriminality a komunitní práce ve městě Ralsko

 

 

 

 

 

Sociální terénní práce ve vyloučených lokalitách města Ralsko