Vyberte stránku

Prevence kriminality

Pomozte nám prosím zlepšit prevenci kriminality v našem městě.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Pomozte nám prosím zlepšit prevenci kriminality v našem městě.

Město Ralsko je realizátorem projektu Asistenti prevence kriminality a komunitní práce ve městě Ralsko, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006115 a projektu Sociální terénní práce ve vyloučených lokalitách města Ralsko, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006116. Oba projekty byly podpořeny z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.