Vyberte stránku

Aktuality

Návštěvní řád sportovního areálu Ploužnice

Evidence obyvatel

Ve dnech 12. 8. - 16. 8. 2019 bude uzavřena z technických důvodů evidence obyvatel. V případě nutnosti se obracejte na podatelnu v 1. patře MěÚ.

Úřední deska

Město Ralsko je realizátorem projektu Asistenti prevence kriminality a komunitní práce ve městě Ralsko, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006115 a projektu Sociální terénní práce ve vyloučených lokalitách města Ralsko, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006116. Oba projekty byly podpořeny z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.