Vyberte stránku

Zastupitelstvo města

Volební období 2022-2026

O přesném termínu veřejného zasedání zastupitelstva města budete informováni vždy s dostatečným předstihem (7 dnů) prostřednictvím internetové úřední desky města a dále na úřední desce Městského úřadu Ralsko a plakátech na obvyklých místech městských částí.

Zastupitelstvo města Ralsko

  • rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti města, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon,
  • volí ze svého středu starostu, místostarostu a další členy rady města,
  • zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potřeby,
  • může v částech města a obcí zřizovat osadní výbory,
  • jeho pravomoc je vyjádřena v ust. § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
  • je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky města a rozhodovat o majetkoprávních úkonech města.

Zasedání zastupitelstva města jsou vždy veřejná. Zastupitelstvo města se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce. O průběhu jednání se pořizuje zápis. Usnesení zastupitelstva je k nahlédnutí na městském úřadě. Podrobnosti o jednání zastupitelstva města jsou upraveny jednacím řádem.

Odkazy

Usnesení Zastupitelstva města v r. 2023
Usnesení Zastupitelstva města v r. 2022
Usnesení Zastupitelstva města v r. 2021
Usnesení Zastupitelstva města v r. 2020
Usnesení Zastupitelstva města v r. 2019
Usnesení Zastupitelstva města v r. 2018
Usnesení Zastupitelstva města v r. 2017

Kontakty

Ing. Miloslav Tůma, uvolněný starosta, tel.: 487 898 122, e-mail: starosta@mestoralsko.cz

PhDr. Jaroslav Hanka, uvolněný místostarosta, tel.: 606 404 041, e-mail: hanka@mestoralsko.cz

Mgr. Šárka Kalvová, neuvolněná místostarostka, tel.: 487 898 126, e-mail: kalvova@mestoralsko.cz

Bc. Nikola Bursová, LL. M. , zastupitelka

Jitka Haluzová, zastupitelka

Ing. Jan Kocourek, zastupitel (radní)

Leona Kořenková, zastupitelka

Tomáš Müller, zastupitel

René Nesvadba, zastupitel (radní, předseda Kontrolního výboru)

Milan Pešta, zastupitel

František Procházka, zastupitel

Lenka Serbusová, zastupitelka (předsedkyně Finančního výboru)

Josef Štípák, zastupitel (předseda Majetkového výboru)

Jaroslav Zeman, zastupitel

Ing. Miloslav Zikmund, Ph. D., zastupitel

Kontrolní výbor
Kontroluje : – plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, – dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti.

  • René Nesvadba, zastupitel (radní, předseda Kontrolního výboru)

Finanční výbor
Zajišťuje : – kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, – plnění dalších úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města (možno rozvést dle konkrétních podmínek).

  • Lenka Serbusová, zastupitelka (předsedkyně Finančního výboru)

Majetkový výbor

  • Josef Štípák, zastupitel (předseda Majetkového výboru)