Vyberte stránku

Zastupitelstvo města

Volební období 2018-2022

O přesném termínu veřejného zasedání zastupitelstva města budete informováni vždy s dostatečným předstihem (7 dnů) prostřednictvím internetové úřední desky města a dále na úřední desce Městského úřadu Ralsko a plakátech na obvyklých místech městských částí.

Zastupitelstvo města Ralsko

  • rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti města, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon,
  • volí ze svého středu starostu, místostarostu a další členy rady města,
  • zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potřeby,
  • může v částech města a obcí zřizovat osadní výbory,
  • jeho pravomoc je vyjádřena v ust. § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
  • je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky města a rozhodovat o majetkoprávních úkonech města.

Zasedání zastupitelstva města jsou vždy veřejná. Zastupitelstvo města se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce. O průběhu jednání se pořizuje zápis. Usnesení zastupitelstva je k nahlédnutí na městském úřadě. Podrobnosti o jednání zastupitelstva města jsou upraveny jednacím řádem.

Odkazy

Usnesení Zastupitelstva města v r. 2021
Usnesení Zastupitelstva města v r. 2020
Usnesení Zastupitelstva města v r. 2019
Usnesení Zastupitelstva města v r. 2018
Usnesení Zastupitelstva města v r. 2017

Kontakty

Ing. Miloslav Tůma, starosta, tel.: 487 898 122, e-mail: starosta@mestoralsko.cz

Mgr. Šárka Kalvová, místostarostka, tel.: 487 898 126, e-mail: mistostarosta@mestoralsko.cz

František Procházka, zastupitel (vedoucí služeb města, předseda Majetkového výboru), tel.: 777 646 229, e-mail: prochazka@mestoralsko.cz

Oto Váradi, DiS., zastupitel

Ing. Miroslav Králík, zastupitel (člen Finančního výboru)

Petra Švarcová, zastupitelka (radní, předsedkyně Kontrolního výboru)

Mgr. Oldřich Němec, zastupitel (člen Kontrolního výboru)

Evžen Berki, zastupitel

René Nesvadba, zastupitel (velitel městské policie, předseda Finančního výboru)

Miloslav Tůma, zastupitel (radní)

Václav Bilický, zastupitel (radní)

Lenka Nováková, zastupitelka

Renata Fleková, zastupitelka, tel.: 487 898 149, e-mail: posta@mestoralsko.cz

Sergej Vlačiha, zastupitel

Bc. Nikola Bursová, zastupitelka

Kontrolní výbor

Kontroluje : – plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, – dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti.

Finanční výbor

Zajišťuje : – kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, – plnění dalších úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města (možno rozvést dle konkrétních podmínek).

Majetkový výbor