Vyberte stránku

Územní plán města Ralsko

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Datum vystavení Datum stažení Název Zdroj Typ
1. 3. 2021 Úplné znění Územního plánu Ralsko po vydání změny č. 5 a 2 – grafická a textová část Město Ralsko Územní plán města Ralsko
1. 3. 2021 16. 3. 2021 ÚD č. 22/2021 – Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Opatření obecné povahy č. 1/2021 a vyhotovení úplného znění územního plánu Ralsko po vydání změn č. 5 a 2 Městský úřad Ralsko Územní plán města Ralsko
16. 2. 2021 Změna č. 2 Územního plánu Ralsko (Kompletní dokumentace – grafická i textová část) Město Ralsko Územní plán města Ralsko
23. 9. 2020 30. 11. 2020 ÚD č. 142/2020 – VV – návrh změny č. 3 Územního plánu města Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
21. 9. 2020 Návrh změny č. 3 – ÚP Ralsko_Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území Město Ralsko Územní plán města Ralsko
21. 9. 2020 Návrh změny č. 3 – ÚP Ralsko pro společné jednání Město Ralsko Územní plán města Ralsko
14. 9. 2020 30. 12. 2020 ÚD č. 133/2020 Informace o možnosti podání návrhu na pořízení změny č. 6 územního plánu Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
27. 5. 2020 Úprava (změna) Územní studie Hvězdov č. 015/2019 pro plochy Z31, Z35, Z36, Z39 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
7. 5. 2020 29. 6. 2020 ÚD č. 59 – VV – Oznámení místa a termínu opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Ralsko Městský úřad Ralsko Územní plán města Ralsko
7. 5. 2020 29. 6. 2020 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko pro opakované veřejné projednání Městský úřad Ralsko Územní plán města Ralsko
30. 1. 2020 2. 3. 2020 ÚD č. 10/2020 – Informace o konání společné schůzky s občany ke změně Územní studie Hvězdov Město Ralsko Územní plán města Ralsko
27. 11. 2019 16. 1. 2020 UD č. 148/2019 – VV – oznámení místa a termínu veřejného projednání – změna ÚP města Ralsko č. 2 Městský úřad Ralsko Územní plán města Ralsko
27. 11. 2019 16. 1. 2020 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko pro veřejné projednání Městský úřad Ralsko Územní plán města Ralsko
31. 10. 2019 15. 11. 2019 UD č. 134/2019 – VV – Oznámení o vydání OOP č. 1/2019 – Změna ÚP Ralsko č. 5 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
31. 10. 2019 31. 12. 2019 ÚP Ralsko – ZMĚNA ÚP RALSKO č. 5 + Úplné znění po změně č. 5 (kompletní dokumentace) Město Ralsko Územní plán města Ralsko
11. 10. 2019 28. 10. 2019 UD č. 119/2019 – Stanovisko k vyhodnocení vlivů provádění UP na ŽP Město Ralsko Územní plán města Ralsko
15. 7. 2019 28. 8. 2019 UD č. 87/2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání změny Územního plánu č. 5 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
15. 7. 2019 1. 9. 2019 Vyhodnocení vlivů změny č. 5 – ÚP Ralsko na udržitelný rozvoje území dle přílohy č. 5 – vyhlášky č. 500/2006 Sb. Město Ralsko Územní plán města Ralsko
15. 7. 2019 1. 9. 2019 Návrh změny č. 5 – ÚP Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
15. 4. 2019 15. 5. 2019 UD 047/2019 – Veřejná vyhláška_Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Ralsko, jeho zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 1 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 2 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 3 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 4 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 5 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 6 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 24. 5. 2019 UD 045/2019 – Veřejná vyhláška_Oznámení o vyvěšení návrhu změny č. 2 ÚP Ralsko na úřední desce Město Ralsko Územní plán města Ralsko
11. 4. 2018 11. 5. 2018 UD 039 – Veřejná vyhláška – Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Ralsko, jeho zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí Město Ralsko Územní plán města Ralsko
11. 4. 2018 14. 5. 2018 UD 040 – Oznámení o zveřejnění Návrhu zadání změny č. 4 územního plánu Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
27. 3. 2018 26. 4. 2018 UD 033 – Návrh zadání změny č. 4 Územního plánu Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
11. 5. 2016 27. 6. 2016 UD 074 – Veřejná vyhláška – Oznámení o vyvěšení návrhu změny č. 1 Územního plánu Ralsko spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území na úřední desce. Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 5. 2016 Návrh změny č. 1 – ÚP RALSKO Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 5. 2016 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění – Změna č. 1 – ÚP Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
26. 4. 2016 Územní studie Hvězdov pro plochy Z31, Z35, Z36 a Z39 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
26. 1. 2015 Opatření obecné povahy č.1/2014 – Územní plán Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_01 – Výkres základního členění území Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_02 – Hlavní výkres Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_03 – Výkres technické infrastruktury Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_04 – Výkres VPS VPO a asanací Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_05 – Koordinační výkres Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_06 – Výkres širších vztahů Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_07 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_text Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_text_oduvodneni Město Ralsko Územní plán města Ralsko