Vyberte stránku

Územní plán města Ralsko

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Datum vystavení Datum stažení Název Zdroj Typ
28. 6. 2024 ÚS Ralsko – Z125 Kuřívody Město Ralsko Územní plán města Ralsko
27. 6. 2024 21. 8. 2024 ÚD č. 72-2024 – Veřejná vyhláška – Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 6 Územního plánu Ralsko Ostatní úřady Informace pro občany, Informace z městského úřadu, Územní plán města Ralsko
7. 9. 2022 22. 9. 2022 ÚD č. 126/2022 – VV – OOP č. 1/2022 – změna ÚP města Ralsko č. 3 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
17. 8. 2022 ÚD č. 110/2022 – Oznámení zahájení územního řízení Městský úřad Ralsko Územní plán města Ralsko
4. 5. 2022 Návrh změny č. 3 Územního plánu Ralsko pro Veřejné projednání včetně VURÚ Městský úřad Ralsko Územní plán města Ralsko
4. 5. 2022 15. 6. 2022 ÚD č. 56/2022 – Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a jejich vystavení Město Ralsko Územní plán města Ralsko
2. 5. 2022 ÚD č. 52/2022 – Stanovisko k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Ralsko Ostatní úřady Územní plán města Ralsko
1. 3. 2021 Úplné znění Územního plánu Ralsko po vydání změny č. 5 a 2 – grafická a textová část Město Ralsko Územní plán města Ralsko
1. 3. 2021 16. 3. 2021 ÚD č. 22/2021 – Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Opatření obecné povahy č. 1/2021 a vyhotovení úplného znění územního plánu Ralsko po vydání změn č. 5 a 2 Městský úřad Ralsko Územní plán města Ralsko
16. 2. 2021 Změna č. 2 Územního plánu Ralsko (Kompletní dokumentace – grafická i textová část) Město Ralsko Územní plán města Ralsko
23. 9. 2020 30. 11. 2020 ÚD č. 142/2020 – VV – návrh změny č. 3 Územního plánu města Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
21. 9. 2020 Návrh změny č. 3 – ÚP Ralsko_Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území Město Ralsko Územní plán města Ralsko
21. 9. 2020 Návrh změny č. 3 – ÚP Ralsko pro společné jednání Město Ralsko Územní plán města Ralsko
14. 9. 2020 30. 12. 2020 ÚD č. 133/2020 Informace o možnosti podání návrhu na pořízení změny č. 6 územního plánu Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
27. 5. 2020 Úprava (změna) Územní studie Hvězdov č. 015/2019 pro plochy Z31, Z35, Z36, Z39 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
7. 5. 2020 29. 6. 2020 ÚD č. 59 – VV – Oznámení místa a termínu opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Ralsko Městský úřad Ralsko Územní plán města Ralsko
7. 5. 2020 29. 6. 2020 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko pro opakované veřejné projednání Městský úřad Ralsko Územní plán města Ralsko
30. 1. 2020 2. 3. 2020 ÚD č. 10/2020 – Informace o konání společné schůzky s občany ke změně Územní studie Hvězdov Město Ralsko Územní plán města Ralsko
27. 11. 2019 16. 1. 2020 UD č. 148/2019 – VV – oznámení místa a termínu veřejného projednání – změna ÚP města Ralsko č. 2 Městský úřad Ralsko Územní plán města Ralsko
27. 11. 2019 16. 1. 2020 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko pro veřejné projednání Městský úřad Ralsko Územní plán města Ralsko
31. 10. 2019 15. 11. 2019 UD č. 134/2019 – VV – Oznámení o vydání OOP č. 1/2019 – Změna ÚP Ralsko č. 5 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
31. 10. 2019 31. 12. 2019 ÚP Ralsko – ZMĚNA ÚP RALSKO č. 5 + Úplné znění po změně č. 5 (kompletní dokumentace) Město Ralsko Územní plán města Ralsko
11. 10. 2019 28. 10. 2019 UD č. 119/2019 – Stanovisko k vyhodnocení vlivů provádění UP na ŽP Město Ralsko Územní plán města Ralsko
15. 7. 2019 28. 8. 2019 UD č. 87/2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání změny Územního plánu č. 5 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
15. 7. 2019 1. 9. 2019 Vyhodnocení vlivů změny č. 5 – ÚP Ralsko na udržitelný rozvoje území dle přílohy č. 5 – vyhlášky č. 500/2006 Sb. Město Ralsko Územní plán města Ralsko
15. 7. 2019 1. 9. 2019 Návrh změny č. 5 – ÚP Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
15. 4. 2019 15. 5. 2019 UD 047/2019 – Veřejná vyhláška_Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Ralsko, jeho zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 1 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 2 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 3 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 4 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 5 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 6 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 24. 5. 2019 UD 045/2019 – Veřejná vyhláška_Oznámení o vyvěšení návrhu změny č. 2 ÚP Ralsko na úřední desce Město Ralsko Územní plán města Ralsko
11. 4. 2018 11. 5. 2018 UD 039 – Veřejná vyhláška – Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Ralsko, jeho zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí Město Ralsko Územní plán města Ralsko
11. 4. 2018 14. 5. 2018 UD 040 – Oznámení o zveřejnění Návrhu zadání změny č. 4 územního plánu Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
27. 3. 2018 26. 4. 2018 UD 033 – Návrh zadání změny č. 4 Územního plánu Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
11. 5. 2016 27. 6. 2016 UD 074 – Veřejná vyhláška – Oznámení o vyvěšení návrhu změny č. 1 Územního plánu Ralsko spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území na úřední desce. Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 5. 2016 Návrh změny č. 1 – ÚP RALSKO Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 5. 2016 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění – Změna č. 1 – ÚP Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
26. 4. 2016 Územní studie Hvězdov pro plochy Z31, Z35, Z36 a Z39 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
26. 1. 2015 Opatření obecné povahy č.1/2014 – Územní plán Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_01 – Výkres základního členění území Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_02 – Hlavní výkres Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_03 – Výkres technické infrastruktury Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_04 – Výkres VPS VPO a asanací Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_05 – Koordinační výkres Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_06 – Výkres širších vztahů Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_07 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_text Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_text_oduvodneni Město Ralsko Územní plán města Ralsko