Vyberte stránku

Komunitní plánování

Komunitní plánování sociálních služeb je pojem užívaný pro „plánování rozvoje sociálních služeb“. Jedná se o proces umožňující zpracovávat materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce nebo kraje. My jej začínáme používat v oblasti sociálních služeb. Je to metoda, kterou lze sociální služby plánovat tak, aby odpovídaly potřebám jednotlivých občanů. V každé komunitě (společenství lidí na daném území) se na trhu sociálních služeb podílejí tři základní skupiny: uživatelé-poskytovatelé- zadavatelé.

Složení Komise pro komunitní plánování:

Předsedkyně: Růžena Bilická

Členové: Bc. Nikola Bursová, LL.M, Magda Vančová, Milada Zítková

Komunitní plán sociálních služeb města Ralsko pro roky 2020 – 2025

Komunitní plán sociálních služeb města Ralsko 2016 – 2020

Komunitní plán sociálních služeb města Ralsko 2010-2015

Monitoring a doplnění Komunitního plánu sociálních služeb města Ralsko

Katalog poskytovatelů sociálních služeb