Vyberte stránku

Dnešní Ralsko

Redakční rada

Petra Posseltová
Petra Švarcová
Václav Bilický
Hana Holešovská

Pravidla pro vydávání zpravodaje

Pravidla upravují vydávání zpravodaje Dnešní Ralsko (dále jen zpravodaje) především z hlediska tematického zaměření a obsahové náplně zpravodaje, přípravy a distribuce jednotlivých vydání. Obsahují též pravidla a technické požadavky pro zasílání příspěvků ke zveřejnění. Texty určené ke zveřejnění posílejte, prosíme, bez grafických úprav a formátování. Nevkládejte do textu ani žádné obrázky. Fotografie, obrázky či jiné přílohy posílejte jako samostatné soubory. Texty i fotografie označte plným jménem a příjmením autora, případně uvedením zdroje. Více podrobností najdete v Pravidlech pro vydávání obecního zpravodaje Dnešní Ralsko.

Ročník 2019

Dnešní Ralsko – číslo 1/2019

Ročník 2018

Dnešní Ralsko – číslo 4/2018
Dnešní Ralsko – číslo 3/2018
Dnešní Ralsko – číslo 2/2018
Dnešní Ralsko – číslo 1/2018

Ročník 2017

Dnešní Ralsko – číslo 4/2017
Dnešní Ralsko – číslo 3/2017
Dnešní Ralsko – číslo 2/2017
Dnešní Ralsko – číslo 1/2017

Ročník 2016

Dnešní Ralsko – číslo 4/2016
Dnešní Ralsko – číslo 3/2016
Dnešní Ralsko – číslo 2/2016
Dnešní Ralsko – číslo 1/2016

Ročník 2015

Dnešní Ralsko – číslo 4/2015
Dnešní Ralsko – číslo 3/2015
Dnešní Ralsko – číslo 2/2015
Dnešní Ralsko – číslo 1/2015

Ročník 2014

Dnešní Ralsko – číslo 4/2014
Dnešní Ralsko – číslo 3/2014
Dnešní Ralsko – číslo 2/2014
Dnešní Ralsko – číslo 1/2014

Ročník 2013

Dnešní Ralsko – číslo 4/2013
Dnešní Ralsko – číslo 3/2013
Dnešní Ralsko – číslo 2/2013
Dnešní Ralsko – číslo 1/2013