Vyberte stránku

Návrh změny č. 3 Územního plánu Ralsko pro Veřejné projednání včetně VURÚ

autor: | 4. května 2022 | Archiv úřední desky

Ralsko_UPZ3_NAVP_schemata_Schema dopravy

Ralsko_UP_Z3_NAVP_01 – Výkres základního členění území

Ralsko_UP_Z3_NAVP_02 – Hlavní výkres

Ralsko_UP_Z3_NAVP_03 – Výkres koncepce technické infrastruktury

Ralsko_UP_Z3_NAVP_04 – Výkres VPS VPO a asanací

Ralsko_UP_Z3_NAVP_05 – Koordinační výkres

Ralsko_UP_Z3_NAVP_06 – Výkres širších vztahů

Ralsko_UP_Z3_NAVP_07 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Ralsko_UP_Z3_NAVP_navrh_text

Ralsko_UP_Z3_NAVP_oduvodneni zmenovy text

Ralsko_UP_Z3_NAVP_oduvodneni_text

VURÚ – ZUP3 – aktualizace

VURÚ – ZUP3 – část B – aktualizace – Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) – ZUP3 – aktualizace

 

 

Datum vystavení: 4. 5. 2022
Datum stažení:
Původce: Městský úřad Ralsko
Typ: Územní plán města Ralsko

Zpět na archiv úřední desky