Vyberte stránku

Změna č. 2 Územního plánu Ralsko (Kompletní dokumentace – grafická i textová část)

autor: | 16. února 2021 | Aktuality, Archiv úřední desky

Vydání ZUP2 Ralsko – dne 10.02.2021 pod usnesením ZMR č. Z-01/09/21. VV zveřejněna 01. 03. 2021, právní účinnost 16. 03. 2021.

Ralsko_UP_Z2_NAVYDANI_01 – Výkres základního členění území

Ralsko_UP_Z2_NAVYDANI_02 – Hlavní výkres

Ralsko_UP_Z2_NAVYDANI_03 – Výkres koncepce technické infrastruktury

Ralsko_UP_Z2_NAVYDANI_04 – Výkres VPS VPO a asanací

Ralsko_UP_Z2_NAVYDANI_05 – Koordinační výkres

Ralsko_UP_Z2_NAVYDANI_07 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Ralsko_UP_Z2_NAVYDANI_textova cast_spojeny celek

Datum vystavení: 16. 2. 2021
Datum stažení:
Původce: Město Ralsko
Typ: Územní plán města Ralsko

Zpět na archiv úřední desky