Vyberte stránku

Přehled organizačních složek

Přehled organizačních složek


Městský úřad Ralsko, tel.: 487 898 121

  • Odbor Kancelář starosty, tel.: 487 898 142, zahrnuje: Sekretariát a podatelna, kultura a cestovní ruch, evidence obyvatel, pošta PARTNER II, správa majetku (byty, nebytové prostory), účtárna a pokladna, pohledávky, oddělení rozvoje, MH a ŽP.
  • Oddělení rozvoje, MH a ŽP
  • Finanční oddělení
  • Oddělení správy domů a bytů
  • Odbor Stavební úřad, tel.: 487 898 161


MC, Infocentrum, tel.: 487 898 133
Infocentrum města Ralsko sídlí v historicky významné budově bývalé fary. Nachází se na pozemku kostela v blízkosti městského úřadu a školy. Budova bývalé fary patří k jejím dominantám. V roce 2006 našla obec pro chátrající faru využití jako víceúčelové budovy.

Zastupitelstvo města

  • Kontrolní výbor – kontroluje : – plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, – dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti.
  • Finanční výbor – zajišťuje : – kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, – plnění dalších úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města (možno rozvést dle konkrétních podmínek).
  • Majetkový výbor

Rada města

Městská policie, tel.: 775 646 285


Základní škola a mateřská škola T. Ježka, tel.: 487 898 151

Seznam podnikatelů a služeb

Seznam služeb – možnosti ubytování, stravování, kulturní a sportovní zařízení, spolky apod.

Seznam organizací zřízených obcí – seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu