Vyberte stránku

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor

Kontroluje :
– plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,
– dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti.
 
Kontakty