Vyberte stránku

Sociální terénní práce

Sociální terénní práce ve vyloučených lokalitách města Ralsko reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006116.

Hlavním cílem projektu
je zmírnění dopadu sociální exkluze obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Ralsku a jejich postupné sociální začleňování pomocí zvýšení dostupnosti sociálních služeb ve formě terénní sociální práce. Dílčími cíli projektu je zvýšení samostatnosti klientů v řešení jejich životních situací, vedení k zodpovědnosti za vlastní život, zvýšení motivace obyvatel SVL  k aktivnímu hledání zaměstnání, znovu získání pracovních návyků a zmírnění výskytu sociálně patologických jevů.

Projekt je financován
z finančních prostředků EU, prostřednictvím ESF OPZ, státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Ralska.

Zaverecna evaluacni zprava Ralsko 11_2019

Tento projekt byl ukončen.