Vyberte stránku

Prevence kriminality

Pomozte nám prosím zlepšit prevenci kriminality v našem městě.

Ralsko pomáhá Ukrajině

Možnost příspěvku na transparentní účet

123-6855820247/0100

Komunitní plánování ORP Česká Lípa

Budeme rádi, pokud věnujete krátký čas úvahám nad svými současnými i budoucími potřebami v sociální oblasti.

Aktuality

Revize kotlů

Revize kotlů

V pondělí 9.5.2022 se uskuteční revize kotlů na tuhá paliva. Zájemci se mohou objednat na tel.: 608 748 989 revize kotlů

Ralsko pomáhá Ukrajině

Ralsko pomáhá Ukrajině

Informace k transparentnímu účtu Po kliknutí na odkaz https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-6855820247 se můžete přímo podívat na pohyby na účtu.

Úřední deska

Město Ralsko je realizátorem projektu Asistenti prevence kriminality a komunitní práce ve městě Ralsko, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006115 a projektu Sociální terénní práce ve vyloučených lokalitách města Ralsko, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006116. Oba projekty byly podpořeny z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.