Vyberte stránku

Prevence kriminality

Pomozte nám prosím zlepšit prevenci kriminality v našem městě.

Komunitní plánování ORP Česká Lípa

Budeme rádi, pokud věnujete krátký čas úvahám nad svými současnými i budoucími potřebami v sociální oblasti.

Aktuality

Mikulášská nadílka v Ralsku

Mikulášská nadílka v Ralsku

Mikulášská nadílka se bude konat v každé lokalitě města Ralsko samostatně. Mikuláš bude nadělovat v Kuřívodech v Infocentru od 16:30 hod. Na Ploužnici v Klubovně 3.12.2021 od 17:00 hod. Dětem z ostatních části města budou balíčky rozvezený dne 5.12. 2021 od 16:30 hod....

Úřední deska

Město Ralsko je realizátorem projektu Asistenti prevence kriminality a komunitní práce ve městě Ralsko, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006115 a projektu Sociální terénní práce ve vyloučených lokalitách města Ralsko, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006116. Oba projekty byly podpořeny z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.