Vyberte stránku

Do soutěže se může přihlásit fyzická i právnická osoba s neomezeným počtem výrobků, pro každý však musí vyplnit přihlášku zvlášť.Přihlášky posílejte do 31. července, a to buď písemně ( je nutné vyplnit přihlášku a čestné prohlášení) na adresu českolipského nebo novoborského informačního centra, anebo elektronicky na odkazu http://bit.ly/clvyrobek.