Vyberte stránku

Vybudování čerpací stanice PHM v Kuřívodech

autor: | 20. ledna 2020 | Pro investory

lokalita: Kuřívody       p. č. 130      výměra: 11 397 m2

popis záměru:

  • jedná se o možnost převzít developerský projekt na vybudování čerpací stanice pohonných hmot v Kuřívodech. Město má v současnosti téměř hotový projekt pro územní rozhodnutí, kde je podrobný popis navrhovaného záměru, který je samozřejmě v souladu s Územním plánem města Ralsko. Místo se nachází podél průmyslové zóny v Kuřívodech, kde se nacházejí největší místní zaměstnavatelé KV Final, DK Bohemia a Intedoor. Dále je místo poblíž městské části Kuřívody, od které jej odděluje komunikace II/268 (rekonstrukce 2020-2021).
  • je možné projekt upravovat a zmenšit dle vlastního návrhu
  • poblíž místa je vodovodní řád
  • Cenová relace tohoto projektu začíná od 210 Kč/m2

V případě zájmu je nutné sepsat volně sestavenou písemnou žádost, kde vydefinujete základním způsobem představu podnikatelského záměru. Vaše žádost bude předána Majetkovému výboru města Ralsko, které jej posoudí a případně doporučí ke schválení do zastupitelstva města. V případě, že Vaše žádost bude posouzena kladně, tak zastupitelstvo pověří starostu podpisem budoucí kupní smlouvy, která Vás bude zavazovat k dořešení minimálně územního rozhodnutí stavby. Po získání zmíněného rozhodnutí se podepíše smlouva kupní.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Dokoupilová, vedoucí oddělení rozvoje, MH a ŽP, tel.: 487 898 142,  mobilní tel.: 777 646 296, e-mail: dokoupilova@mestoralsko.cz

Ing. Miloslava Staňková, referentka (odd. rozvoje, MH a ŽP), tel.: 487 898 127, mobilní tel.: 777 646 212, e-mail: stankova@mestoralsko.cz