Vyberte stránku

CV17 Blízalka – Náhlov – Blízalka (37 km / 13 km)

CV17 Blízalka – Náhlov – Blízalka (37 km / 13 km)

Vyjížďku začneme ve Hvězdově u restaurace Na Blízalce. Výhodou je dostatečný prostor pro parkování a možnost občerstvení na začátku i na konci trasy.

Od Blízalky vyjedeme severním směrem po cyklostezce Vojenských lesů podél rybníků a plotu bažantnice ke zbytkům vojenských staveb Nový Dvůr. Silnice úpatím vrchu Ralsko nás dovede do míst, kde stála kdysi obec Svébořice. Na místě obce s dvěma kostely, školou a domy jsou dnes zbytky vojenských staveb. Stoupáním přijedeme na místo, kde je pomník veterána 2. světové války generála Sochora. Ve stoupání máme po pravici skálu zvanou lidově Titanik, po levici skálu se zbytky vytesaných místností Stohánek. Od pomníku je Stohánek dostupný krátkou pěší vycházkou.

Po dalším stoupání po CT 3050 vyjedeme z lesa na planinu s poli. Na křižovatce U sv. Františka si můžete odpočinout nebo se občerstvit z vlastních zásob . Je zde Vojenskými lesy vybudováno posezení se stojanem na kola. U zarostlého rybníčku s křížkem a výhledem na Ještěd je velmi příjemné posezení.

Pokračujeme po značené CT 3050, ze které odbočíme přes bývalou obec Holičky, kde podél silnice vidíme zbytky sklepů vytesaných do skály. V Osečné se můžete občerstvit v restauraci nebo cukrárně. Potřebné informace a propagační materiály vám poskytne Informační centrum.

Z Osečné nás CT 25 povede směrem na Kuřívody. Cestou projíždíme obcí Zábrdí a sledujeme po silnici potok Zábrdku. Za občasně otevřenou restaurací Na Pince jedeme po malé silnici ještě kus podél Zábrdky a pak vystoupáme k vratům se zabezpečovacím roštem. Vjedeme do Židlovské obory a prostorem bývalé vojenské střelnice a střídavě volným prostorem s pěknými výhledy a zarůstajícími pozůstatky zlikvidovaných obcí Olšina Okna a Kracmanov dojedeme na křižovatku cyklotras. Z křižovatky uprostřed bývalé vojenské střelnice, kde odbočíme doprava, sjíždíme po CT 241 pozvolna zpět na Blízalku.

Okruh můžeme zkrátit spojkou z Holiček přes Náhlov po CT 3050.