Vyberte stránku

C8 Mnichovo Hradiště-Jablonné v Podještědí (cca 66 km)

C8 Mnichovo Hradiště-Jablonné v Podještědí (cca 66 km)

C8 – treková a horská kola, asfalt místy špatné kvality zejména mezi Jablonečkem a Borovicí, Janovicemi a Lemberkem, další úsek je 1,8 km zpevněné kvalitní lesní cesty mezi Dolní Krupou a silnicí do Kuřívod.

Z nádraží projedeme městem Mnichovo Hradiště a z náměstí kolem zámku dojedeme do dolní části obce Klášter Hradiště. Doporučujeme odbočku a prohlídku zámku a hrobky Valdštejna.

Pod pivovarem v Klášteře Hradišti přijedeme na CT 241 a po silnici údolím Zábrdky okolo koupaliště v Dolní Bukovině pokračujeme do obce Mukařov. V obci odbočuje CT 241 od Zábrdky do údolí Mukařovského potoka a přes zbytky vesnice Jabloneček dojedeme na křižovatku CT 241 a 25 na bývalé vojenské střelnici v Židlovské oboře. Druhá alternativa nabízí odbočku v Mukařově a stoupáním v obci vyjedeme na náhorní planinu, kde nejprve podél pole a poté lesem dojedeme do Kuřívod. Potom z Kuřívod, kde využijeme možnosti občerstvení v motorestu, pokračujeme po CT 25 Židlovskou oborou, kde vidíme i zbytky obce Židlov. S první alternativou se tato setká na křižovatce CT 241 a 25. Výhledy na Ještědský hřeben a Krkonoše jsou střídány porosty v bývalých vesnicích Židlov, Kracmanov, Okna a Olšina. Poté, co opustíme oboru, klesáme do údolí říčky Zábrdky. U odbočky na Cetenov je nepravidelně otevřená restaurace Na Pince.

V obci Vlachové odbočíme doleva z CT 25 na CT 3050. Projedeme obcí Náhlov, která je součástí města Ralsko. Za Náhlovem je úsek s pěknými vyhlídkami a CT poměrně prudce klesne po asfaltové silničce do údolí, kde bývala obec Holičky, a vzápětí vystoupáme na křižovatku u sv. Františka. Na malebném místě s křížkem a malým rybníčkem je pěkné odpočívadlo se stolem, lavicemi a stojanem na kola. Svačinu z vlastních zásob si zde můžeme dát s krásným výhledem na Ještědský hřeben. Nová silnička poté klesne na křižovatku pod Stohánkem, kde je pomník veterána 2. světové války generála Sochora. Od pomníku je Stohánek dostupný krátkou pěší vycházkou. Na další cestě směrem do Hamru na Jezeře se nabízejí další pěší vycházky ke skalním útvarům, které mají statut přírodní památky. Od pomníku Sochora sjíždíme silničkou do Hamru na Jezeře. Znavený cyklista jistě přijme nabídku pěkného koupáni v rybníku dobrého občerstvení. Z Hamru na Jezeře nás vede značená CT 241 po hrázi podél kanálu do Stráže pod Ralskem.

Ze Stráže pod Ralskem vyjedeme severním směrem po CT 241 podél Dubnického potoka přes obce Dubnici a Janovice v Podještědí do Lvové. Na náhorní rovině za Janovicemi se nabízejí pěkné výhledy zpět na Ještěd a Ralsko, vlevo pohledy na vrchy v okolí Nového Boru a před námi je hřeben Lužických hor s dominantou Hvozdu. Ve sjezdu do Lvové je škoda minout odbočku vlevo a nenavštívit zámek Lemberk. Na cestě ze Lvové do Jablonného v Podještědí jsou značeny odbočky ke Zdislavině studánce a kapli. Po prohlídce Jablonného v Podještědí ukončíme cestu na místním nádraží.