Vyberte stránku

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

autor: | 12. února 2024 | Aktuality

Akumulace_leták_2024

Vyhlášení programu č. 2.8 Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj – Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s ekodesignem, pro rok 2024.

Žadatelem v tomto programu může být fyzická osoba nepodnikající, vlastnící „rodinný dům“ na území Libereckého kraje, ve kterém byla po 1. lednu 2023 nainstalována a připojena k otopné soustavě akumulační nádoba.

Příjem žádostí bude probíhat od 1. února do 21. října 2024. Účelovou dotaci z Dotačního fondu LK lze využít na projekty realizované v období od 1. ledna 2023 do data podání žádosti. Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 50.000 Kč, a to na výdaje na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu.

Podrobné informace naleznete na stránkách kraje http://dotace.kraj-lbc.cz.  Případné dotazy k žádostem je možné konzultovat na telefonním čísle 485 226 327, e-mailu alena.klimova@kraj-lbc.cz nebo osobně ve 3. patře Evropského domu. Kontaktní osobou je Ing. Alena Klímová.