Vyberte stránku

Prevence kriminality

Pomozte nám prosím zlepšit prevenci kriminality v našem městě.

Ralsko pomáhá Ukrajině

Možnost příspěvku na transparentní účet

123-6855820247/0100

Komunitní plánování ORP Česká Lípa

Budeme rádi, pokud věnujete krátký čas úvahám nad svými současnými i budoucími potřebami v sociální oblasti.

Aktuality

,,Milostivé léto“ – šance , jak se zbavit exekucí

,,Milostivé léto“ – šance , jak se zbavit exekucí

Vážení občané, tento měsíc 12/2021 vyšel článek na iDNES, kde se píše, že občané našeho města Ralsko mají velké % zadlužení a velké počty exekučních řízení. V měsíci říjnu byly rozneseny informační letáky o možnosti přihlásit se do akce ,,Milostivé léto". Pokud jste...

Úřední deska

Město Ralsko je realizátorem projektu Asistenti prevence kriminality a komunitní práce ve městě Ralsko, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006115 a projektu Sociální terénní práce ve vyloučených lokalitách města Ralsko, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006116. Oba projekty byly podpořeny z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.