Vyberte stránku

Archiv úřední desky

Na této stránce je zveřejňován archiv úřední desky Města Ralsko. Obsah má informativní charakter.

Datum vystavení Datum stažení Název Zdroj Typ
15. 8. 2019 2. 9. 2019 ÚD č. 93/2019 Záměr města uzavřít smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
15. 8. 2019 Návštěvní řád sportovního areálu Ploužnice Město Ralsko Informace pro občany
9. 8. 2019 Evidence obyvatel Informace pro občany
8. 8. 2019 Pozvánka na geologickou exkurzi na Ronov Město Ralsko Informace pro občany
8. 8. 2019 Pozvánka na oslavu Horních vsí Informace pro občany
8. 8. 2019 Správa majetku města- byty Informace z městského úřadu
1. 8. 2019 21. 8. 2019 UD č. 92/2019 Záměr města pronajmout pozemek Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
1. 8. 2019 21. 8. 2019 UD č. 91/2019 Záměr města pronajmout pozemek Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
1. 8. 2019 19. 8. 2019 UD č. 90/2019 Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
1. 8. 2019 Knihovna v Kuřívodech – nová kontaktní osoba Město Ralsko Informace pro občany
1. 8. 2019 14. 8. 2019 Zápis z 15. schůze Rady města Ralsko ze dne 31. 7. 2019 Město Ralsko Usnesení Rady města
1. 8. 2019 Odstávka ČEZ Ploužnice ČEZ Informace pro občany
1. 8. 2019 Odstávka ČEZ Hradčany ČEZ Informace pro občany
1. 8. 2019 Odstávka ČEZ Boreček ČEZ Informace pro občany
29. 7. 2019 Odstávka – výtopna Mimoň Město Ralsko Informace pro občany
29. 7. 2019 22. 8. 2019 UD č. 89/ 2019 VŘ na pracovní pozici referent/ka odboru výstavby a ŽP MěÚ Bělá p. Bezdězem Ostatní úřady Personální výběrová řízení
29. 7. 2019 1. 10. 2019 UD č. 88/2019 – VV – Zákaz odběru povrchových vod Ostatní úřady Informace pro občany
22. 7. 2019 31. 8. 2019 Zápis z 3. mimořádné schůze Rady města Ralsko ze dne 19. 7. 2019 Město Ralsko Usnesení Rady města
16. 7. 2019 31. 7. 2019 Zápis ze 14. schůze Rady města Ralsko ze dne 10. 7. 2019 Město Ralsko Usnesení Rady města
15. 7. 2019 28. 8. 2019 UD č. 87/2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání změny Územního plánu č. 5 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
15. 7. 2019 1. 9. 2019 Vyhodnocení vlivů změny č. 5 – ÚP Ralsko na udržitelný rozvoje území dle přílohy č. 5 – vyhlášky č. 500/2006 Sb. Město Ralsko Územní plán města Ralsko
15. 7. 2019 1. 9. 2019 Návrh změny č. 5 – ÚP Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
10. 7. 2019 Uzavření evidence obyvatel
3. 7. 2019 10. 7. 2019 Zápis z 13. schůze Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
2. 7. 2019 Zkouška sirén na polygonu v Borečku Informace pro občany
2. 7. 2019 Uzavření DK Brouček
30. 6. 2019 Pozvánka na country zábavu
28. 6. 2019 15. 7. 2019 UD č. 086/2019 Nabídka pronájmu nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
27. 6. 2019 19. 7. 2019 UD č. 085/2019 – Nabídka prodeje nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
27. 6. 2019 19. 7. 2019 UD č. 84/2019 – Nabídka pronájmu nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
27. 6. 2019 19. 7. 2019 UD č. 083/2019 – Nabídka pronájmu nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
27. 6. 2019 12. 7. 2019 UD č. 082/2019 Darování nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
25. 6. 2019 Zápis a usnesení z 2. mimořádné schůze RM Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
24. 6. 2019 9. 7. 2019 UD 081/2019 – Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
19. 6. 2019 Pozvánka na ŠKOLNÍ AKADEMII Město Ralsko
17. 6. 2019 Zápis a usnesení z 12. schůze Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
13. 6. 2019 Rozbor vody v bazénech – nabídka Město Ralsko Informace pro občany
11. 6. 2019 19. 6. 2019 UD č. 080 Informace o konání 6. ZM Ralsko dne 19. 6. 2019 Město Ralsko Informace pro občany
7. 6. 2019 Pozvánka na Lesnický den Město Ralsko
6. 6. 2019 Odstávka ČEZ Město Ralsko Informace pro občany
5. 6. 2019 Změna jízdních řádů Město Ralsko Informace pro občany
5. 6. 2019 Osvědčení o úspoře energie Město Ralsko Informace pro občany
5. 6. 2019 Autobusový zájezd Město Ralsko
4. 6. 2019 Zápis a usnesení z 11. schůze Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
30. 5. 2019 Prodej nestanoveného výrobku – nadrcený beton Město Ralsko Informace pro občany
29. 5. 2019 14. 6. 2019 UD 077/2019 – Závěrečný účet Města Ralsko za rok 2018 Město Ralsko Rozpočet a finance
29. 5. 2019 14. 6. 2019 UD 079/2019 Prodej nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
29. 5. 2019 19. 6. 2019 UD 078/2019 – Zápis a usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
27. 5. 2019 27. 6. 2019 UD 075/2019 – Rozpočtová změna č. 2/2019 Město Ralsko Rozpočet a finance
27. 5. 2019 27. 6. 2019 UD 076/2019 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Ralsko za rok 2018 Město Ralsko Rozpočet a finance
24. 5. 2019 Zápis a usnesení z 10. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
20. 5. 2019 3. 6. 2019 UD 073/2019 – Výběrové řízení na pracovní pozici Asistent prevence kriminality Město Ralsko Personální výběrová řízení
17. 5. 2019 3. 6. 2019 UD 071/2019 – Pronájem nemovitého majetku – část pozemku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
16. 5. 2019 31. 5. 2019 UD 070/2019 – Pronájem nemovitého majetku Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
15. 5. 2019 15. 7. 2019 UD č. 064/2019 Výzva k odstranění autovraku Město Ralsko Informace z městského úřadu
15. 5. 2019 15. 7. 2019 UD č. 066/2019 Výzva k odstranění autovraku Město Ralsko Informace z městského úřadu
15. 5. 2019 15. 7. 2019 UD č. 067/2019 Výzva k odstranění autovraku Město Ralsko Informace z městského úřadu
15. 5. 2019 15. 7. 2019 UD č. 069/2019 Výzva k odstranění autovraku Město Ralsko Informace z městského úřadu
15. 5. 2019 15. 7. 2019 UD č. 065/2019 Výzva k odstranění autovraku Město Ralsko Informace z městského úřadu
15. 5. 2019 15. 7. 2019 UD č. 068/2019 Výzva k odstranění autovraku Město Ralsko Informace z městského úřadu
10. 5. 2019 Uzavírka v Osečné Město Ralsko Informace pro občany
9. 5. 2019 28. 5. 2019 UD 062/2019 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
9. 5. 2019 24. 5. 2019 UD 061/2019 – Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Město Ralsko Informace z městského úřadu
6. 5. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Město Ralsko Informace pro občany
6. 5. 2019 21. 5. 2019 UD 060/2019 – Návrh závěrečného účtu města za rok 2018 Město Ralsko Rozpočet a finance
2. 5. 2019 Zápis a usnesení z 9. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
30. 4. 2019 16. 6. 2019 UD 057/2019 Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
30. 4. 2019 30. 7. 2019 UD 056/2019 – Oznámení o možnosti nahlédnout do schváleného rozp. opatření č. 01/2019 Město Ralsko Rozpočet a finance
30. 4. 2019 22. 5. 2019 UD 058/2019 – Zápis a usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
29. 4. 2019 29. 5. 2019 UD 055/2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 Město Ralsko Informace pro občany
26. 4. 2019 Zápis a usnesení z 8. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
26. 4. 2019 UD 054 – Záměr města uzavřít smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
18. 4. 2019 6. 5. 2019 UD 051/2019 Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
17. 4. 2019 13. 5. 2019 UD 049 – Oznámení o zahájení územního řízení Město Ralsko Informace z městského úřadu
15. 4. 2019 15. 5. 2019 UD 047/2019 – Veřejná vyhláška_Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Ralsko, jeho zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí Město Ralsko Územní plán města Ralsko
12. 4. 2019 Zápis a usnesení z 1. mimořádného jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
10. 4. 2019 Mobilní rozhlas v Ralsku Město Ralsko Informace pro občany
9. 4. 2019 Zápis a usnesení ze 7. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 1 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 2 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 3 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 4 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 5 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 Návrh změny č. 2 – ÚP Ralsko – grafická část 6 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 4. 2019 24. 5. 2019 UD 045/2019 – Veřejná vyhláška_Oznámení o vyvěšení návrhu změny č. 2 ÚP Ralsko na úřední desce Město Ralsko Územní plán města Ralsko
8. 4. 2019 24. 4. 2019 UD 044/2019 – Výběrové řízení na obsazení prac. pozice_Asistent prevence kriminality Město Ralsko Personální výběrová řízení
5. 4. 2019 22. 4. 2019 UD 043 – Záměr města uzavřít smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
4. 4. 2019 Pozvánka/přihláška do soutěže „Českolipský výrobek roku 2019“ Město Ralsko Informace pro občany
4. 4. 2019 22. 4. 2019 UD 041/2019 – Výběrové řízení na pracovní pozici_Asistent prevence kriminality Město Ralsko Personální výběrová řízení
2. 4. 2019 19. 4. 2019 UD 38/2019 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
2. 4. 2019 24. 4. 2019 UD 037/2019 – Zápis a usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
28. 3. 2019 Zápis a usnesení z 6. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
26. 3. 2019 Pozvánka na Brnišťský půlmaraton Město Ralsko Informace pro občany
18. 3. 2019 24. 4. 2019 UD 031 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
18. 3. 2019 1. 7. 2019 UD 028/2019 Oznámení o provádění stavby Město Ralsko Informace pro občany
18. 3. 2019 3. 6. 2019 UD 029/2019 Oznámení o provádění stavby Město Ralsko Informace pro občany
14. 3. 2019 2. 4. 2019 UD 027 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
13. 3. 2019 Zápis a usnesení z 5. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
13. 3. 2019 5. 4. 2019 UD 026/2019 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
8. 3. 2019 25. 3. 2019 UD 025/2019 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
7. 3. 2019 25. 3. 2019 UD 024/2019 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
5. 3. 2019 21. 3. 2019 UD 023/2019 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
5. 3. 2019 28. 3. 2019 UD 022/2019 – Zápis a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
1. 3. 2019 9. 4. 2019 UD 020/2019 – Zápis dětí do ZŠ Město Ralsko Informace pro občany
1. 3. 2019 7. 5. 2019 UD 021/2019 – Zápis dětí do MŠ Město Ralsko Informace pro občany
28. 2. 2019 1. 4. 2019 UD 019/2019 – Změny jízdních řádů od 3. 3. 2019 Město Ralsko Informace pro občany
27. 2. 2019 Zápis a usnesení ze 4. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
22. 2. 2019 Nový projekt Geoparku Ralsko – Jablka vzpomínek Město Ralsko Informace pro občany
21. 2. 2019 2. 5. 2019 UD 015/2019 – Oznámení o provádění stavby_přípojka NN_Kuřívody Město Ralsko Informace pro občany
15. 2. 2019 Zápis a usnesení z 3. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
13. 2. 2019 28. 2. 2019 UD 011_2019 – Územní rozhodnutí Město Ralsko Informace z městského úřadu
8. 2. 2019 27. 2. 2019 UD 010_2019 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
4. 2. 2019 30. 4. 2019 UD 008/2019 – Oznámení o možnosti nahlédnout do schváleného rozp. opatření č. 8/2018 Město Ralsko Rozpočet a finance
4. 2. 2019 27. 2. 2019 UD 009/2019 – Zápis a usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
31. 1. 2019 Zápis a usnesení z 2. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
14. 1. 2019 Zápis a usnesení z 1. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
14. 1. 2019 31. 1. 2019 UD 003_2019 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
14. 1. 2019 31. 1. 2019 UD 004_2019 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
27. 12. 2018 Zápis a usnesení z 22. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
12. 12. 2018 Oznámení ceny tepelné energie na rok 2019 Město Ralsko Informace pro občany
11. 12. 2018 14. 1. 2019 UD 160 – Narovnání účetnictví Město Ralsko Rozpočet a finance
11. 12. 2018 31. 12. 2019 UD 161 – Oznámení o možnosti nahlédnout do schváleného rozpočtu města Ralsko na r. 2019 Město Ralsko Rozpočet a finance
11. 12. 2018 1. 4. 2019 UD 162 – Oznámení o možnosti nahlédnout do schváleného rozp. opatření č. 6/2018 Město Ralsko Rozpočet a finance
11. 12. 2018 28. 12. 2018 UD 164 – Zápis a usnesení 1. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
10. 12. 2018 27. 12. 2018 UD 158 – Oznámení o zahájení územního řízení Město Ralsko Informace z městského úřadu
7. 12. 2018 Zápis a usnesení z 21. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
5. 12. 2018 Informace o změnách jízdních řádů od 9. 12. 2018 Město Ralsko Informace pro občany
26. 11. 2018 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Město Ralsko Informace pro občany
22. 11. 2018 6. 12. 2018 UD 154 – Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
14. 11. 2018 30. 11. 2018 UD 149 – Oznámení o možnosti nahlédnout do návrhu rozpočtu města na rok 2019 a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M Město Ralsko Rozpočet a finance
9. 11. 2018 Zápis a usnesení z 20. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
8. 11. 2018 26. 11. 2019 UD 147 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
7. 11. 2018 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Město Ralsko Informace pro občany
5. 11. 2018 Zápis a usnesení z 6. mimořádného jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
29. 10. 2018 Zápis a usnesení z 19. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
26. 10. 2018 Zápis a usnesení ze 4. mimořádného jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
26. 10. 2018 Zápis a usnesení z 5. mimořádného jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
25. 10. 2018 12. 11. 2018 UD 144 – Nabídka prodeje nem, majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
24. 10. 2018 31. 1. 2019 UD 142 – Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu Město Ralsko Informace z městského úřadu
22. 10. 2018 9. 11. 2018 UD 140 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
16. 10. 2018 Zápis a usnesení z 18. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
11. 10. 2018 30. 11. 2018 UD 139 – Oznámení o možnosti nahlédnout do schváleného rozp. opatření č. 5/2018 Město Ralsko Rozpočet a finance
4. 10. 2018 Návrh změny jízdního řádu s platností od 09. 12. 2018 Město Ralsko Informace pro občany
2. 10. 2018 18. 10. 2018 UD 135 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
2. 10. 2018 18. 10. 2018 UD 136 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
2. 10. 2018 18. 10. 2018 UD 137 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
27. 9. 2018 12. 10. 2018 UD 133 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
26. 9. 2018 Zápis a usnesení ze 17. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
26. 9. 2018 17. 12. 2018 UD 132 – Změna rozpisu rozpočtu č. 1 Město Ralsko Rozpočet a finance
26. 9. 2018 Pozor, změna agendy Město Ralsko Informace pro občany
25. 9. 2018 11. 12. 2018 UD 131 – Oznámení o možnosti nahlédnout do schváleného rozpočtového opatření č. 4/2018 Město Ralsko Rozpočet a finance
25. 9. 2018 10. 10. 2018 UD 130 – Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
14. 9. 2018 Nabídka pracovního místa_SčVK Město Ralsko Informace pro občany
13. 9. 2018 Zápis a usnesení z 16. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
12. 9. 2018 IDOL – informace o slevách jízdného od 1. 9. 2018 Město Ralsko Informace pro občany
11. 9. 2018 27. 9. 2018 UD 120 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
11. 9. 2018 27. 9. 2018 UD 121 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
11. 9. 2018 27. 9. 2018 UD 122 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
11. 9. 2018 27. 9. 2018 UD 123 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
11. 9. 2018 27. 9. 2018 UD 124 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
11. 9. 2018 27. 9. 2018 UD 125 – Záměr města změnit nájemní smlouvu č. 2015/1 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
10. 9. 2018 Zápis z rady dne 10.9.2018 Město Ralsko
10. 9. 2018 26. 9. 2018 UD 118 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
7. 9. 2018 24. 9. 2018 UD 115 – OZV č. 6/2018 o regulaci používání zábavní pyrotechniky Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
3. 9. 2018 Zápis a usnesení z 3. mimořádného jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
3. 9. 2018 19. 9. 2018 UD 113 – Zápis a usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
21. 8. 2018 Zápis a usnesení z 15. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
15. 8. 2018 29. 8. 2018 UD 097- Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
13. 8. 2018 Zápis a usnesení ze 14. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
9. 8. 2018 27. 8. 2018 UD 096 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
9. 8. 2018 Nabídka pracovních míst Věznice Stráž p. Ralskem Město Ralsko Informace pro občany
8. 8. 2018 24. 8. 2018 UD 095 – Záměr města změnit nájemní smlouvu č. 2013/2 Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
8. 8. 2018 9. 10. 2018 UD 094 – Oznámení o možnosti nahlédnout do schváleného rozpočtového opatření č. 3/2018 Město Ralsko Rozpočet a finance
7. 8. 2018 22. 8. 2018 UD 093 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
26. 7. 2018 Zápis a usnesení z 13. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
26. 7. 2018 13. 8. 2018 UD 090 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
26. 7. 2018 13. 8. 2018 UD 089 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
25. 7. 2018 13. 8. 2018 UD 087 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
25. 7. 2018 13. 8. 2018 UD 088 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
25. 7. 2018 13. 8. 2018 UD 086 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
24. 7. 2018 25. 9. 2018 UD 085 – Oznámení o možnosti nahlédnout do schváleného rozpočtového opatření č. 2/2018 a schváleného Závěrečného účtu za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání výsledku hospodaření města Ralsko za rok 2017. Město Ralsko Rozpočet a finance
24. 7. 2018 25. 9. 2018 UD 084 – Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu Město Ralsko Informace z městského úřadu
17. 7. 2018 2. 8. 2018 UD 083 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
16. 7. 2018 Zápis a usnesení z 11. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
11. 7. 2018 Zápis a usnesení z 12. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
9. 7. 2018 27. 7. 2018 UD 080 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
2. 7. 2018 18. 7. 2018 UD 079 – Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o regulaci hlučných činností Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
2. 7. 2018 11. 8. 2018 Plán sportu pro město Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
29. 6. 2018 16. 7. 2018 UD 078 – Zápis a usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
22. 6. 2018 10 rad, jak se bránit podomním prodejcům elektřiny Město Ralsko Informace pro občany
20. 6. 2018 9. 7. 2018 UD 072 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
20. 6. 2018 9. 7. 2018 UD 073 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
11. 6. 2018 Zápis a usnesení z 10. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
11. 6. 2018 Zápis a usnesení z 2. mimořádného jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
11. 6. 2018 26. 6. 2018 UD 070 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
6. 6. 2018 28. 6. 2018 UD 068 – Závěrečný účet města za rok 2017 Město Ralsko Rozpočet a finance
6. 6. 2018 28. 6. 2018 UD 069 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ralsko za rok 2017 Město Ralsko Rozpočet a finance
6. 6. 2018 22. 6. 2018 UD 067 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
4. 6. 2018 Certifikát Environmentálního vyúčtování za rok 2017 Město Ralsko Informace pro občany
29. 5. 2018 20. 6. 2018 UD 064 – Zápis a usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
22. 5. 2018 6. 6. 2018 UD 062 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
18. 5. 2018 Zápis a usnesení ze 7. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
18. 5. 2018 Zápis a usnesení z 8. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
18. 5. 2018 Zápis a usnesení z 9. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
17. 5. 2018 5. 6. 2018 UD 055 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
17. 5. 2018 5. 6. 2018 UD 056 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
17. 5. 2018 5. 6. 2018 UD 057 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
16. 5. 2018 6. 6. 2018 UD 054 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
10. 5. 2018 31. 5. 2018 UD 051 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
9. 5. 2018 25. 5. 2018 UD 047 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
2. 5. 2018 23. 5. 2018 UD 046 – Zápis a usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
30. 4. 2018 30. 5. 2018 Strategický plán sociálního začleňování Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
30. 4. 2018 29. 6. 2018 UD 045 – Oznámení o možnosti nahlédnout do rozpočtového opatření č. 1/2018 Město Ralsko Rozpočet a finance
19. 4. 2018 7. 5. 2018 UD 042 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
13. 4. 2018 Rybářský řád Hradčanského rybníka Město Ralsko Informace pro občany
13. 4. 2018 Pokyny pro získání povolenky k lovu ryb Město Ralsko Informace pro občany
11. 4. 2018 11. 5. 2018 UD 039 – Veřejná vyhláška – Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Ralsko, jeho zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí Město Ralsko Územní plán města Ralsko
11. 4. 2018 14. 5. 2018 UD 040 – Oznámení o zveřejnění Návrhu zadání změny č. 4 územního plánu Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
4. 4. 2018 Zápis a usnesení z 6. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
4. 4. 2018 Výzva DS Mimoň Město Ralsko Informace pro občany
28. 3. 2018 13. 4. 2018 UD 036 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o používání pyrotechnických výrobků v katastrálním území města Ralsko Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
27. 3. 2018 25. 4. 2018 UD 035 – Zápis a usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
27. 3. 2018 12. 4. 2018 UD 034 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Ralsko Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
27. 3. 2018 26. 4. 2018 UD 033 – Návrh zadání změny č. 4 Územního plánu Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
26. 3. 2018 22. 5. 2018 UD 032 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
22. 3. 2018 Zápis a usnesení z 5. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
20. 3. 2018 Nabídka ZÚ na rozbor vody z vlastních zdrojů Město Ralsko Informace pro občany
16. 3. 2018 Kotlíkové dotace Město Ralsko Informace pro občany
6. 3. 2018 Zápis a usnesení ze 4. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
6. 3. 2018 22. 3. 2018 UD 028 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
26. 2. 2018 21. 3. 2018 UD 026 – Zápis a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
26. 2. 2018 16. 3. 2018 UD 027 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
22. 2. 2018 Zápis a usnesení z 2. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
22. 2. 2018 Zápis a usnesení z 3. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
21. 2. 2018 12. 3. 2018 UD 023 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
21. 2. 2018 12. 3. 2018 UD 024 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
21. 2. 2018 12. 3. 2018 UD 025 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
19. 2. 2018 9. 3. 2018 UD 021 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
19. 2. 2018 9. 4. 2018 UD 020 – Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Tomáše Ježka v Kuřívodech Město Ralsko Personální výběrová řízení
12. 2. 2018 Program prevence kriminality 2018 – 2022 Město Ralsko Informace z městského úřadu
2. 2. 2018 29. 3. 2018 UD 017 – Oznámení o možnosti nahlédnout do schváleného rozpočtového opatření č. 6/2017 Město Ralsko Rozpočet a finance
2. 2. 2018 Informace pro rodiče Město Ralsko Informace pro občany
1. 2. 2018 19. 2. 2018 UD 015 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
1. 2. 2018 19. 2. 2018 UD 016 – Obecně závazná vyhláška města Ralsko č. 2/2018 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
31. 1. 2018 21. 2. 2018 UD 014 – Zápis a usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
30. 1. 2018 19. 2. 2018 UD 012 – Nabídka pronájmu nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
30. 1. 2018 19. 2. 2018 UD 013 – Nabídka prodeje nem. majetku města Město Ralsko Záměry města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích
23. 1. 2018 Zápis a usnesení z 1. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
23. 1. 2018 10. 2. 2018 UD 008 – Záměr města uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu Město Ralsko Informace z městského úřadu
16. 1. 2018 29. 1. 2018 UD 007 – Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta ČR Město Ralsko Informace z městského úřadu
7. 1. 2018 1. 4. 2019 UD 001/2019 – Oznámení o možnosti nahlédnout do schváleného rozp. opatření č. 7/2018 Město Ralsko Rozpočet a finance
28. 12. 2017 Zápis a usnesení z 22. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
18. 12. 2017 15. 1. 2018 UD 164 – Informace pro voliče_o době a místě konání volby prezidenta Město Ralsko Informace z městského úřadu
13. 12. 2017 13. 1. 2018 Směrnice pro zajištění přístupu k informacím č. 9/2017 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
6. 12. 2017 22. 12. 2017 UD 162 – Územní rozhodnutí_rozhodnutí o umístění stavby_přípojka NN Město Ralsko Informace z městského úřadu
30. 11. 2017 31. 12. 2018 UD 158 – Oznámení o možnosti nahlédnout do rozpočtu města na rok 2018 Město Ralsko Rozpočet a finance
29. 11. 2017 Zápis a usnesení z 21. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
27. 11. 2017 27. 12. 2017 UD 150 – Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
27. 11. 2017 27. 12. 2017 UD 150 – Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
22. 11. 2017 22. 12. 2017 Směrnice č. 8/2017 pracovní řád Městská policie Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
22. 11. 2017 22. 12. 2017 UD 146 Nařízení č. 1/2017 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
14. 11. 2017 Zápis a usnesení z 20. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
14. 11. 2017 14. 12. 2017 Směrnice č. 7/2017 pracovní řád ostatní zaměstnanci Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
3. 11. 2017 20. 11. 2017 UD 141 – Oznámení_Zahájení územního řízení_přípojka NN_Ralsko Kuřívody Město Ralsko Informace z městského úřadu
2. 11. 2017 22. 11. 2017 UD 138 – Zápis a usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
2. 11. 2017 22. 11. 2017 UD 138 – Zápis a usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
1. 11. 2017 Zápis a usnesení z 19. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
1. 11. 2017 1. 12. 2017 Směrnice č. 6/2017 pracovní řád Údržba zeleně a veř. prostranství Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 11. 2017 1. 12. 2017 Směrnice č. 5 pracovní řád DK Brouček Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
18. 10. 2017 Zápis a usnesení z 18. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
4. 10. 2017 25. 10. 2017 UD 127 – Zápis a usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
4. 10. 2017 Zápis a usnesení ze 17. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
4. 10. 2017 25. 10. 2017 UD 127 – Zápis a usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
29. 9. 2017 16. 10. 2017 UD 120 – Obecně závazná vyhláška města Ralsko č. 2/2017 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
29. 9. 2017 16. 10. 2017 UD 121 – Obecně závazná vyhláška města Ralsko č. 3/2017 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
19. 9. 2017 16. 10. 2017 UD 111 – Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Domovník – Preventista (5 míst) Město Ralsko Personální výběrová řízení
13. 9. 2017 Zápis a usnesení z 16. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
31. 8. 2017 Zápis a usnesení z 2. mimořádného jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
29. 8. 2017 14. 9. 2017 UD 100 – Zápis a usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
29. 8. 2017 14. 9. 2017 UD 100 – Zápis a usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
28. 8. 2017 Zápis a usnesení z 15. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
14. 8. 2017 Zápis a usnesení ze 14. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
14. 8. 2017 14. 9. 2017 Dodatek č. 1 Pracovního řádu MěÚ Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
26. 7. 2017 11. 8. 2017 UD 086 – výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Asistent prevence kriminality Město Ralsko Personální výběrová řízení
24. 7. 2017 Zápis a usnesení z 13. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
24. 7. 2017 24. 8. 2017 Směrnice č. 4/2017 oběh účetních dokladů Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
4. 7. 2017 21. 7. 2017 UD 080 – Zápis a usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
4. 7. 2017 21. 7. 2017 UD 080 – Zápis a usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
1. 7. 2017 1. 8. 2017 Směrnice č. 3/2017 o poskytování cestovních náhrad Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
30. 6. 2017 Hasiči radí občanům – Když zazní zvuk sirény Město Ralsko Informace pro občany
30. 6. 2017 20. 7. 2017 UD 076 – Obecně závazná vyhláška města Ralsko č. 1/2017 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
26. 6. 2017 Zápis a usnesení z 12. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
7. 6. 2017 Zápis a usnesení 1. mimořádného jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
5. 6. 2017 Zápis a usnesení z 11. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
24. 5. 2017 Zápis a usnesení z 10. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
12. 5. 2017 28. 6. 2017 UD 050 – Zápis a usnesení z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
12. 5. 2017 28. 6. 2017 UD 050 – Zápis a usnesení z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
9. 5. 2017 Zápis a usnesení z 9. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
4. 5. 2017 23. 5. 2017 UD 045 – Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Operátor kamerového systému Město Ralsko Personální výběrová řízení
27. 4. 2017 Zápis a usnesení z 8. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
26. 4. 2017 24. 5. 2017 UD 038 – Zápis a usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
26. 4. 2017 24. 5. 2017 UD 038 – Zápis a usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
12. 4. 2017 Zápis a usnesení ze 7. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
1. 4. 2017 1. 5. 2017 Směrnice č. 2/2017 pracovní řád Městského úřadu Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
27. 3. 2017 Zápis a usnesení z 6. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
23. 3. 2017 19. 4. 2017 UD 28 – Zápis a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
23. 3. 2017 19. 4. 2017 UD 28 – Zápis a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Ralsko Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
13. 3. 2017 Zápis a usnesení z 5. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
27. 2. 2017 Zápis a usnesení z 4. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
27. 2. 2017 27. 3. 2017 Směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
13. 2. 2017 Zápis a usnesení z 3. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
31. 1. 2017 26. 2. 2017 UD 10 – Zápis a usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Ralsko v roce 2017 Město Ralsko Usnesení Zastupitelstva města
30. 1. 2017 Zápis a usnesení z 2. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
10. 1. 2017 10. 2. 2017 Sociální fond města Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
9. 1. 2017 Zápis a usnesení z 1. jednání Rady města Ralsko Město Ralsko Usnesení Rady města
23. 11. 2016 13. 12. 2016 UD 148 – Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Tajemník/vedoucí Městského úřadu Ralsko Město Ralsko Personální výběrová řízení
7. 9. 2016 11. 10. 2016 Směrnice č. 1/2016 – Pokladní řád – Město Ralsko – od 7. 9. 2016 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
11. 7. 2016 11. 8. 2016 Plán odpadového hospodářství Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 6. 2016 1. 7. 2016 Směrnice o hospodaření s majetkem města Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
11. 5. 2016 27. 6. 2016 UD 074 – Veřejná vyhláška – Oznámení o vyvěšení návrhu změny č. 1 Územního plánu Ralsko spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území na úřední desce. Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 5. 2016 Návrh změny č. 1 – ÚP RALSKO Město Ralsko Územní plán města Ralsko
9. 5. 2016 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění – Změna č. 1 – ÚP Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
26. 4. 2016 Územní studie Hvězdov pro plochy Z31, Z35, Z36 a Z39 Město Ralsko Územní plán města Ralsko
18. 4. 2016 18. 5. 2016 Směrnice č. 4/2016 o nakládání s pohledávkami Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
8. 4. 2016 25. 4. 2016 UD 057 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Ralsko Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
11. 3. 2016 29. 3. 2016 UD 037 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, k trvalému označování psů a vedení evidence jejich chovatelů Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
23. 2. 2016 23. 3. 2016 Organizační řád města Ralsko platný od 23. 02. 2016 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
10. 2. 2016 UD 024 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
25. 1. 2016 25. 2. 2016 Závazné pokyny pro provozování sběrného dvora v Kuřívodech – změna č. 1 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
26. 11. 2015 1. 2. 2016 Pravidla pro poskytování plnění spojených s užíváním bytů – Město Ralsko – od 1.1.2016 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
11. 11. 2015 11. 12. 2015 UD 120_Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
26. 10. 2015 26. 11. 2015 Nařízení vlády č. 308-2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
28. 5. 2015 15. 6. 2015 UD 049 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
28. 5. 2015 15. 6. 2015 UD 050 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
25. 5. 2015 25. 7. 2015 Závazné pokyny pro provozování sběrného dvora v Kuřívodech Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
26. 1. 2015 Opatření obecné povahy č.1/2014 – Územní plán Ralsko Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_01 – Výkres základního členění území Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_02 – Hlavní výkres Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_03 – Výkres technické infrastruktury Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_04 – Výkres VPS VPO a asanací Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_05 – Koordinační výkres Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_06 – Výkres širších vztahů Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_07 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_text Město Ralsko Územní plán města Ralsko
6. 1. 2015 Ralsko_UP_NApoVJ_text_oduvodneni Město Ralsko Územní plán města Ralsko
1. 6. 2014 1. 7. 2014 UD 052_Cíle a způsoby poskytování sociální služby Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 6. 2014 1. 7. 2016 UD 051_Pravidla poskytování terénní služby v Ralsku Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
3. 3. 2014 3. 4. 2015 Tržní řád Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
15. 1. 2014 Nařízení č. 1/2013 O zimní údržbě komunikací Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
3. 1. 2014 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
1. 1. 2014 1. 2. 2014 Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 001/2007 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 02/2008 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 04/2008 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 12/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 8/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
27. 11. 2013 27. 12. 2014 Nařízení č. 1/2013 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
20. 2. 2013 20. 3. 2014 Vyhodnocení cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství obce Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
2. 11. 2012 19. 11. 2014 Výpis usnesení Rady města – vybudování čerpací stanice Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
2. 2. 2010 11. 1. 2014 Nařízení Města Ralsko č. – 1/2010 o provádění zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území města Ralsko (19.1.2010) Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 12. 2009 11. 1. 2014 Provozní řád stavebního archivu Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
29. 4. 2009 24. 4. 2014 Zásady prodeje pozemků na výstavbu rodinných domů pro trvalé bydlení Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
20. 4. 2009 11. 4. 2014 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města