Vyberte stránku

Obecně závazné vyhlášky

Datum vystavení Datum stažení Název Zdroj Typ
22. 7. 2022 30. 9. 2022 95/2022 OOP – Zákaz odběru povrchových vod Ostatní úřady Informace pro občany, Obecně závažné vyhlášky
20. 7. 2022 18. 8. 2022 ÚD č.- 94/2022 – VV – Návrh OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Ostatní úřady Obecně závažné vyhlášky
3. 6. 2022 ÚD č. 66/2022 – Veřejná vyhláška – OOP – „Tour de Ralsko“ Ostatní úřady Obecně závažné vyhlášky
3. 6. 2022 ÚD č. 65/2022 – Dražební vyhláška Ostatní instituce Obecně závažné vyhlášky
30. 5. 2022 ÚD č. 63/2022 – Veřejná vyhláška – OOP – vyhrazené parkovací místo Ostatní úřady Obecně závažné vyhlášky
9. 5. 2022 ÚD č. 58/2022 – VV – OOP – Přechodná úprava provozu „VPÚK“ Kuřívody 590/3 Ostatní úřady Obecně závažné vyhlášky
26. 4. 2022 ÚD č. 50/2022 – VV – Daň z nemovitých věcí na rok 2022 Ostatní úřady Obecně závažné vyhlášky
21. 2. 2022 ÚD č. 23/2022 – Oznámení o vyhlášení právního předpisu Ostatní úřady Obecně závažné vyhlášky
21. 2. 2022 ÚD č. 22/2022 – Oznámení o zveřejnění právního předpisu Ostatní instituce Obecně závažné vyhlášky
12. 1. 2022 ÚD č. 7/2022 – Veřejná vyhláška – OOP doplnění dopravního značení Ostatní úřady Obecně závažné vyhlášky
24. 9. 2021 11. 10. 2021 ÚD č 91/2021 Veřejná vyhláška – OOP přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Ostatní úřady Obecně závažné vyhlášky
15. 9. 2021 15. 10. 2021 ÚD č. 86/2021 – VV OOP – změna a doplnění č.j. 17110/2020-MZE-16212 Ostatní instituce Obecně závažné vyhlášky
15. 2. 2021 3. 3. 2021 ÚD č. 15/2021 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
15. 2. 2021 3. 3. 2021 ÚD č. 14/2021 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
13. 7. 2020 28. 7. 2020 ÚD č. 95/2020 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 – O zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na vybraných veřejných prostranstvích Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
3. 3. 2020 18. 3. 2020 ÚD č. 26/2020 – OZV č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Ralsko Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
6. 12. 2019 23. 12. 2019 UD č. 157/2019 – OZV č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
6. 12. 2019 23. 12. 2019 UD č. 156/2019 – OZV č. 4/2019, kterou se zrušuje OZV č. 8/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
6. 12. 2019 23. 12. 2019 UD č. 155/2019 – OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
6. 12. 2019 23. 12. 2019 UD č. 154/2019 – OZV č. 2/2019, o evidenci chovatelů a jejich trvale označených psů Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
6. 12. 2019 23. 12. 2019 UD č. 153/2019 – OZV č. 1/2019, kterou se zrušuje OZV č. 2/2016, k trvalému označování psů a vedení evidence jejich chovatelů Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
7. 9. 2018 24. 9. 2018 UD 115 – OZV č. 6/2018 o regulaci používání zábavní pyrotechniky Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
2. 7. 2018 18. 7. 2018 UD 079 – Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o regulaci hlučných činností Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
28. 3. 2018 13. 4. 2018 UD 036 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o používání pyrotechnických výrobků v katastrálním území města Ralsko Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
27. 3. 2018 12. 4. 2018 UD 034 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Ralsko Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
1. 2. 2018 19. 2. 2018 UD 016 – Obecně závazná vyhláška města Ralsko č. 2/2018 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
29. 9. 2017 16. 10. 2017 UD 120 – Obecně závazná vyhláška města Ralsko č. 2/2017 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
29. 9. 2017 16. 10. 2017 UD 121 – Obecně závazná vyhláška města Ralsko č. 3/2017 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
30. 6. 2017 20. 7. 2017 UD 076 – Obecně závazná vyhláška města Ralsko č. 1/2017 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
8. 4. 2016 25. 4. 2016 UD 057 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Ralsko Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
11. 3. 2016 29. 3. 2016 UD 037 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, k trvalému označování psů a vedení evidence jejich chovatelů Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
10. 2. 2016 UD 024 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
28. 5. 2015 15. 6. 2015 UD 049 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
28. 5. 2015 15. 6. 2015 UD 050 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
15. 1. 2014 Nařízení č. 1/2013 O zimní údržbě komunikací Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
3. 1. 2014 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 001/2007 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 02/2008 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 04/2008 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 12/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 8/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky
16. 12. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Město Ralsko Obecně závažné vyhlášky