Vyberte stránku

Splašková kanalizace a ČOV v obci Náhlov

Logo Spolufinancováno EU

Název projektu: Splašková kanalizace a ČOV v obci Náhlov
Registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/0000395
Termín ukončení projektu: 6/2024
Finanční zdroj: Operační program Životní prostředí 2021—2027

Město Ralsko realizuje projekt Splašková kanalizace a ČOV v obci Náhlov, jehož cílem je vybudování odkanalizování splaškových vod z jednotlivých nemovitostí v obci Náhlov a jejich přivedení na novou ČOV. Realizací projektu tak bude zabezpečeno bezpečné odvádění splaškových vod a jejich následné čištění, čímž dojde ke snížení znečištění povrchových vod a zlepšení životního prostředí v okolí obce.

Spolufinancováno Evropskou unií.