Vyberte stránku

Pořízení elektromobilu pro sociální služby města

Název projektu:
Pořízení elektromobilu pro sociální služby Města

Registrační číslo projektu:
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017076

Doba realizace projektu:
9. 11. 2021 – 31. 12. 2023

Celkové náklady projektu:
1 535 000,00

Výše dotace:
1 318 500,00

Výše spolufinancování města:
216 500,00

Město Ralsko realizuje projekt, jehož cílem je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, zdokonalení materiálně-technické základny stávajících služeb na území města Ralsko. Budou podporovány sociální služby definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Realizace projektu povede k naplnění investiční priority IP 13, prioritní osy 6: specifického cíle 6.1 REACT-EU. V rámci projektu bude pořízen jeden elektromobil, což zkvalitní materiálně-technické zázemí sociální služby města Ralsko.

Projekt „Pořízení elektromobilu pro sociální služby Města“ je financován Evropskou unií v rámci akce Unie na pandemii COVID-19, Evropským fondem pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.