Vyberte stránku

Pokračování v komplexním řešení problematiky sociálně patologických jevů v Ralsku

reg.č. CZ.03.02.01/00/22_018/0001105

Realizace
1. 8. 2023 – 31. 7. 2026

Cíl projektu
Realizace projektu přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí v Ralsku, zlepšení bezpečností situace, snižování kriminogenních faktorů, zlepšení občanského soužití a veřejného pořádku, snížení kriminálního chování mladistvých. Pro osoby z CS projekt znamená podporu pracovního uplatnění, profesního rozvoj a zvýšení kompetencí. Projektem budou podpořeni 4 APK a 4 DP + 2 komunitní (peer) asistenti a 1 koordinátor participace. Všichni z uvedených vč. APK a DP jsou členy místní komunity obyvatel SVL.

Aktivity projektu budou mít pozitivní dopad na celou obec.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím klíčových aktivit zaměřených především na zvyšování kompetencí cílové skupiny, naučit cílovou skupinu projektu novým dovednostem, prokázat jejich schopnosti a tím pádem je posunout blíže k volnému trhu práce.

Cíle v obecné rovině bude dosaženo cestou individuální přímé práce s cílovou skupinou prostřednictvím metodického a mentorského vedení a současně poskytováním průběžného, specifického vzdělávání, poradenství a podpory.

Očekávání projektu
Realizace navrhovaných opatření by měla vést ke:

  • zlepšení bezpečností situace a zvýšení pocitu bezpečí mezi občany,
  • snížení počtu narušování veřejného pořádku (rušení nočního klidu, znečišťování veřejných prostranství, vandalismus atd.)
  • snížení vlivu sociopatologických jevů na běžný život v SVL města Ralsko (zejm. sociálně patologických jevů v chování mládeže)
  • zlepšení občanského soužití
  • zlepšení čistoty veřejných prostranství
  • aktivizace obyvatel SVL a posílení jejich kompetencí,
  • posílení odpovědnosti obyvatel města Ralsko
  • zlepšení výměny a sdílení informací, a zapojení obyvatel do řešení problémů.

Projekt obsahuje celkem šest klíčových aktivit, z nichž všechny jsou zaměřeny na přímou práci s cílovou skupinou.

Klíčové aktivity
KA 1 – Způsob výběru APK a DP
KA 2 – Výkon činnosti APK a DP
KA 3 – Mentoring APK a DP
KA 4 – Vzdělávání APK  a mentora, včetně zajištění supervize
KA 5 – Vzdělávání domovníků preventistů včetně zajištění supervize
KA 6 – Podpora participativních metod práce s cílovou skupinou

Finanční podpora
Celková částka – 14 870 923,20 Kč
Evropská unie prostřednictvím ESF Operační program Zaměstnanost – 6 370 006,25 Kč
Státní rozpočet ČR – 2 716 174,13 Kč
Vlastní zdroje – 743 546,15 Kč

Kontaktní spojení na odborného garanta a koordinátora projektu
René Nesvadba
E mail: nesvadba@mestoralsko.cz
Tel: 604 248 484

Plakát ke stažení