Vyberte stránku

Mateřská škola Ralsko

Termín realizace do 31.12.2017.
Rozpočet projektu: 19 413 188 Kč, dotace 17 471 869,20 Kč

Cíl projektu:
Vybudováním mateřské školy v Ralsku zvýšit kapacitu předškolního vzdělávání v oblasti se 2 sociálně vyloučenými lokalitami a zvýšit kvalitu a dostupnost předškolního vzdělávání ve městě.

Výsledky projektu:
Vybudování nového objektu MŠ se zázemím pro 3 oddělení dětí, učitele a personál
Vnitřní vybavení objektu MŠ nábytkem, IT, elektronikou, drobným provozním vybavením
Vybavení kompenzačními pomůckami pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
Úprava venkovního prostranství a umístění dětských herních prvků a mobiliáře
Zvýšení kapacity MŠ o 17 dětí
Celodenní provoz MŠ 9,5 hodiny ve všedních dnech
Vytvoření 7 míst pro děti do věku 3 let
Bezbariérovým řešením umožnit příjem dětí s postižením
Vytvoření 2,5 nových pracovních míst
Vyšší kapacity pro zapojení dětí z nízkopříjmových rodin
Zvýšení vzdělanosti včetně digitální vzdělanosti a rozvoje řemeslných kompetencí a budoucí uplatnitelnosti na trhu práce
Připravit co nejvíce dětí předškolního věku na výuku na základní škole
Zvýšení zaměstnanosti rodičů, zvýšení životní úrovně, integrace do společnosti, vyšší soudržnost s regionem, nižší migrace a stabilizace obyvatel ve městě

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.