Vyberte stránku

Kulturní dům – Město Ralsko – II. etapa

V rámci projektu proběhne rekonstrukce části stávajícího brownfieldu bývalého kulturního domu, při které vznikne objekt občanského vybavení „Kulturní dům“, v jehož prostorách budou umístěny expozice místního pyrotechnického muzea a geoparku. Stavební úpravy také zajistí snížení energetické náročnosti budovy.

Předpokládaný rozpočet II. etapy: 19 415 866 Kč bez DPH

Maximální dotace SFPI: 7 352 481,56 Kč

Termín ukončení realizace: do 31. 12. 2025