Vyberte stránku

Kulturní dům – Město Ralsko – I. etapa

V rámci projektu proběhne rekonstrukce části stávajícího brownfieldu bývalého kulturního domu, při které vznikne objekt občanského vybavení „Kulturní dům“, v jehož prostorách bude umístěn společenský sál se zázemím. Stavební úpravy také zajistí snížení energetické náročnosti budovy.

Předpokládaný rozpočet I. etapy: 25 394 268,49 Kč bez DPH

Maximální dotace SFPI: 8 702 589,30 Kč

Termín ukončení realizace: do 31. 12. 2025