Vyberte stránku

Komplexní řešení problematiky sociálně patologických jevů v Ralsku

Komplexní řešení problematiky sociálně patologických jevů v Ralsku reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016599.

Realizace
1. 9. 2020 – 30. 9. 2022

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení pocitu bezpečí v Ralsku, zlepšení bezpečností situace, zejména snižování kriminogenních faktorů, zlepšení občanského soužití a veřejného pořádku, snížení kriminálního chování mladistvých. Pro osoby z CS projekt neznamená jen podporu pracovního uplatnění, ale také profesní rozvoj a zvýšení kompetencí. Projektem budou podpořeni 4 asistenti prevence a 4 domovníci – preventisté, přičemž aktivity projektu budou mít pozitivní dopad na celou obec.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím klíčových aktivit zaměřených především na zvyšování kompetencí cílové skupiny, naučit cílovou skupinu projektu novým dovednostem, prokázat jejich schopnosti a tím pádem je posunout blíže k volnému trhu práce.

Cíle v obecné rovině bude dosaženo cestou individuální přímé práce s cílovou skupinou prostřednictvím metodického a mentorského vedení a současně poskytováním průběžného, specifického vzdělávání, poradenství a podpory.

Očekávání projektu
Jednotlivá opatření povedou na úrovni města ke:

  • zlepšení bezpečností situace,
  • snižování kriminogenních faktorů,
  • zlepšení občanského soužití a veřejného pořádku,
  • snížení kriminálního chování mladistvých,
  • aktivizace obyvatel SVL,
  • snížení indexu kriminality.

Projekt obsahuje celkem pět klíčových aktivit, z nichž čtyři jsou zaměřeny na přímou práci s cílovou skupinou a poslední, pátá aktivita je v podstatě hodnotícím prvkem srovnávajícím stav na začátku a na konci realizace.

Klíčové aktivity
KA 01 – Posílení kontaktní práce s obyvateli SVL
KA 02 – Zpřístupnění pomoci obětem skryté kriminality v SVL
KA 03 – Zajištění pravidelné komunikace mezi obyvateli SVL a zástupci obce, budování důvěry a posilování spolupráce
KA 04 – Rozvoj kompetencí a supervize APK a DP
KA 05 – Evaluace

Finanční podpora
Celková částka – 7 494 125,00 Kč
Evropská unie prostřednictvím ESF Operační program Zaměstnanost – 6 370 006,25 Kč
Státní rozpočet ČR – 749 412,50 Kč
Vlastní zdroje – 374 706,25 Kč

Kontaktní spojení na odborného garanta projektu
René Nesvadba
E mail: nesvadba@mestoralsko.cz
Tel: 604 248 484

Tématický akční plán pro oblast prevence kriminality města Ralsko 2020 – 2022