Vyberte stránku

Asistent prevence kriminality

Asistent prevence kriminality a komunitní práce ve městě Ralsko reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006115.

Cílem projektu
je především snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků v sociálně vyloučených lokalitách; předcházení rizikového jednání; zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit i pocitu bezpečí obecně; zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva jako je veřejná správa, Policie ČR a obecní policie; motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné; zvýšení pracovních a sociálních kompetencí; zvýšení vzdělání a zajištění praxe a zaměstnanosti.

Projekt je financován
z finančních prostředků EU, prostřednictvím ESF OPZ, státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Ralska.

Analýza pocitu bezpečí Ralsko

Analýza vnímání pocitu bezpečí Ralsko 2019

Projekt byl ukončen.