Vyberte stránku

Lesní koutek Ralsko

Lesní koutek Ralsko

Historie

V bývalém vojenském újezdu Ralsko vzniklo 1. září roku 1994 zařízení na záchranu poraněné lesní zvěře. Nachází se v Hradčanech u Ralska, několik stovek metrů od bývalého vojenského letiště. Po dohodě s divizí  Vojenských lesů a statků, pod vedením p. Ing. Petra Doubravy v Mimoni a generálním ředitelem Vojenských lesů a statků v Praze, p. Ing. Uhrem, se začala vytvářet, zatím na pronajatých pozemcích vesnice Hradčany, malá záchranná stanice, která dostala podporu i u vzniklé obce Ralsko – Kuřívody (dnes město Ralsko), utvořené po odchodu armády. Jejím prvním starostou byl p. Jindřich Eder.

Můžete se setkat i s dřívějšími názvy záchranné stanice, jako ZOO koutek nebo Mini ZOO.

Do hlubšího podvědomí veřejnosti se stanice dostala při rozvoji turistiky po zpřístupnění bývalého vojenského prostoru, zejména však vybudováním Informačního centra v Hradčanech, s podnikovým ředitelem VLS p. Ing. Vojáčkem a divizním ředitelem p. Ing. Jiřím Janotou Mimoně. Lesní koutek byl zařazen do programu „Vojenské lesy školám“.

Provozovatelem stanice je milovník přírody:

por. RADEK BILL ZÍKA
Hradčany 459
471 24 Hradčany

mobil: 607 606 451

v případě nedosažitelnosti: 721 808 388

Číslo účtu Lesního koutku: 0-1879311153 / 0800
IBAN CZ 46 0800 0000 0018 7931 1153
Česká spořitelna, pobočka Mimoň, Mírová 126 / III, 471 24 Mimoň

Na závěr je třeba upozornit, že zařízení je možné provozovat jen díky příspěvkům, jak finančním, tak materiálním.  Dotováno je ze 60% z vlastních finančních prostředků. Mezi stálé hlavní sponzory patří zejména město Ralsko, Vojenské lesy a statky, rovněž sousední město Mimoň.

Nelze samozřejmě zapomenout poděkovat všem těm, kteří pomohli za celou dobu trvání Lesního koutku prací, penězi a materiálem. Rovněž si zaslouží poděkování i anonymní dárci, návštěvníci Lesního koutku, kteří jsou milovníky přírody a všichni přátelé a kamarádi.

 
Radek Bill