Vyberte stránku

Upotřebené jedlé oleje a tuky často končí v kanalizacích a následně na ČOV, kde způsobují rozsáhlé problémy v provozované technologii (např. ucpávají potrubí apod.).

Občané města mohou odevzdávat upotřebené oleje a tuky z domácností (k. č. 20 01 25) v uzavřených a nepropustných plastových nádobách ve sběrném dvoře v Kuřívodech a na sběrném místě na Ploužnici „u dvougaráže“ v době provozních hodin. V případě dotazů je možné kontaktovat p. Františka Procházku – tel.: 777 646 229 nebo obsluhu sběrného dvora: 774 513 151.