Vyberte stránku

Dotazník pro zlepšení plánu prevence kriminality

Dotazník pro zlepšení plánu prevence kriminality

Městský úřad Ralsko si dovoluje požádat Vás o spolupráci při tvorbě Analýzy vnímání pocitu bezpečí, který je součástí realizace projektu Komplexní řešení problematiky sociálně patologických jevů v Ralsku. Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016599 Financovaný v rámci Operačního programu zaměstnanost a rozpočtu města Ralsko, a to konkrétně vyplněním elektronického dotazníku viz odkaz níže. Výstupy budou využity, mimo jiné, pro stanovení dílčích i dlouhodobých cílů pro Plán prevence kriminality města Ralsko. Vaše názory jsou pro nás cenné a spolupráce si velmi vážíme. Své odpovědi můžete vyplňovat do 31.12.2020.