Vyberte stránku

Obecně závazné vyhlášky

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy o vymezeni zastavěného území Ploužnice

Veřejná vyhláška 2008/01 Opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území Město Ralsko

Ostatní zde neuvedené obecně závazné vyhlášky Města Ralsko byly zrušeny a jsou k nahlédnutí v archivu úřadu.

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

UD 115 – OZV č. 6/2018 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

UD 079 – Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o regulaci hlučných činností

UD 036 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o používání pyrotechnických výrobků v katastrálním území města Ralsko

UD 034 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Ralsko

UD 016 – Obecně závazná vyhláška města Ralsko č. 2/2018 o nočním klidu

UD 121 – Obecně závazná vyhláška města Ralsko č. 3/2017 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

UD 120 – Obecně závazná vyhláška města Ralsko č. 2/2017 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

UD 076 – Obecně závazná vyhláška města Ralsko č. 1/2017 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

UD 057 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Ralsko

UD 037 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, k trvalému označování psů a vedení evidence jejich chovatelů

UD 024 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

UD 050 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města.

UD 049 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Ralsko

Nařízení č. 1/2013 O zimní údržbě komunikací

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Kterou se stanoví způsob sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území města Ralsko

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Požární řád města Ralsko

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

účinnost od 1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst a okruhů vzdáleností, v nichž je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno a času, ve kterém mohou být výherní hrací přístroje provozovány
účinnost: od 1.5.2010

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území města Ralsko
účinnost: od 4.7.2010

Obecně závazná vyhláška č. 10/2010

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 013/2006 o zřízení obecní policie, podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a podrobnostech jeho nošení
účinnost: 4.7.2010

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku ze psů
účinnost: 1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
účinnost: 1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 8/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
účinnost: 1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 o místním poplatku ze vstupného
účinnost: od 1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Ralsko
účinnost: od 1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
účinnost: 1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 04/2008 o zřízení Městské policie Ralsko, stejnokroji Městské policie Ralsko a jeho nošení
účinnost: od 1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č. 02/2008 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
účinnost dnem vyhlášená 18.6.2008

Obecně závazná vyhláška č. 001/2007 k zabezpečení místních záležitost veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
účinnost: 24. května 2007