Vyberte stránku

Směrnice a nařízení Rady města Ralsko

Datum vystavení Datum stažení Název Zdroj Typ
2. 7. 2018 11. 8. 2018 Plán sportu pro město Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
30. 4. 2018 30. 5. 2018 Strategický plán sociálního začleňování Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
13. 12. 2017 13. 1. 2018 Směrnice pro zajištění přístupu k informacím č. 9/2017 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
22. 11. 2017 22. 12. 2017 Směrnice č. 8/2017 pracovní řád Městská policie Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
22. 11. 2017 22. 12. 2017 UD 146 Nařízení č. 1/2017 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
14. 11. 2017 14. 12. 2017 Směrnice č. 7/2017 pracovní řád ostatní zaměstnanci Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 11. 2017 1. 12. 2017 Směrnice č. 6/2017 pracovní řád Údržba zeleně a veř. prostranství Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 11. 2017 1. 12. 2017 Směrnice č. 5 pracovní řád DK Brouček Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
14. 8. 2017 14. 9. 2017 Dodatek č. 1 Pracovního řádu MěÚ Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
24. 7. 2017 24. 8. 2017 Směrnice č. 4/2017 oběh účetních dokladů Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 7. 2017 1. 8. 2017 Směrnice č. 3/2017 o poskytování cestovních náhrad Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 4. 2017 1. 5. 2017 Směrnice č. 2/2017 pracovní řád Městského úřadu Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
27. 2. 2017 27. 3. 2017 Směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
10. 1. 2017 10. 2. 2017 Sociální fond města Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
7. 9. 2016 11. 10. 2016 Směrnice č. 1/2016 – Pokladní řád – Město Ralsko – od 7. 9. 2016 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
11. 7. 2016 11. 8. 2016 Plán odpadového hospodářství Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 6. 2016 1. 7. 2016 Směrnice o hospodaření s majetkem města Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
18. 4. 2016 18. 5. 2016 Směrnice č. 4/2016 o nakládání s pohledávkami Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
23. 2. 2016 23. 3. 2016 Organizační řád města Ralsko platný od 23. 02. 2016 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
25. 1. 2016 25. 2. 2016 Závazné pokyny pro provozování sběrného dvora v Kuřívodech – změna č. 1 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
26. 11. 2015 1. 2. 2016 Pravidla pro poskytování plnění spojených s užíváním bytů – Město Ralsko – od 1.1.2016 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
11. 11. 2015 11. 12. 2015 UD 120_Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
26. 10. 2015 26. 11. 2015 Nařízení vlády č. 308-2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
25. 5. 2015 25. 7. 2015 Závazné pokyny pro provozování sběrného dvora v Kuřívodech Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 6. 2014 1. 7. 2014 UD 052_Cíle a způsoby poskytování sociální služby Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 6. 2014 1. 7. 2016 UD 051_Pravidla poskytování terénní služby v Ralsku Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
3. 3. 2014 3. 4. 2015 Tržní řád Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 1. 2014 1. 2. 2014 Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Ralsko Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
27. 11. 2013 27. 12. 2014 Nařízení č. 1/2013 Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
20. 2. 2013 20. 3. 2014 Vyhodnocení cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství obce Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
2. 11. 2012 19. 11. 2014 Výpis usnesení Rady města – vybudování čerpací stanice Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
2. 2. 2010 11. 1. 2014 Nařízení Města Ralsko č. – 1/2010 o provádění zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území města Ralsko (19.1.2010) Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
1. 12. 2009 11. 1. 2014 Provozní řád stavebního archivu Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
29. 4. 2009 24. 4. 2014 Zásady prodeje pozemků na výstavbu rodinných domů pro trvalé bydlení Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města
20. 4. 2009 11. 4. 2014 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Ralsko Směrnice a nařízení Rady města